OS X Yosemite: Ovládanie kurzora pomocou funkcie Klávesy myši

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.
Ovládanie kurzora pomocou funkcie Klávesy myši

Keď sú Klávesy myši zapnuté, môžete posúvať kurzor myši a stláčať tlačidlo myši pomocou klávesnice alebo numerickej klávesnice.

Ak chcete rýchlo zapnúť alebo vypnúť Klávesy myši, stlačte Option-Command-F5 a potom zaškrtnite alebo zrušte zaškrtnutie políčka Povoliť klávesy myši. Prípadne môžete toto políčko zaškrtnúť alebo odškrtnúť v paneli Myš a Trackpad v nastaveniach Prístupnosť.

Ak chcete otvoriť panel, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom na Myš a trackpad.

Následujúci obrázok znázorňuje klávesy, ktoré môžete použiť na klávesnici (klávesy vľavo) a na numerickej klávesnici (klávesy vpravo), keď je zapnutá funkcia Klávesy myši.

Klávesy, ktoré presúvajú kurzor myši, keď je zapnutá funkcia Klávesy myši.

Posunutie ukazovateľa myši:

S numerickou klávesnicou: Použite klávesy 7, 8, 9, 4, 6, 1, 2 a 3 na klávesnici.

S klávesnicou: Použite klávesy 7, 8, 9, U, O, J, K a L.

Kliknutie tlačidlom myši:

S numerickou klávesnicou: Na klávesnici stlačte kláves 5.

S klávesnicou: Stlačte kláves I.

Stlačenie a podržanie tlačidla myši:

S numerickou klávesnicou: Na klávesnici stlačte kláves 0 (nula).

S klávesnicou: Stlačte kláves M.

Uvoľnenie tlačidla myši:

S numerickou klávesnicou: Stlačte „.“ (bodka) na klávesnici.

S klávesnicou: Stlačte „.“ (bodka).

Keď sú zapnuté Klávesy myši, na zadávanie textu nebudete môcť používať klávesnicu a numerickú klávesnicu.

Dátum zverejnenia: 11.9.2017
Boli tieto informácie užitočné?