Pages for iOS (iPhone, iPod touch): Placera objekt i lager och gruppera och låsa objekt

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Placera objekt i lager och gruppera och låsa objekt
Placera objekt i lager och gruppera och låsa objekt i ett Pages-dokument

Du kan skapa en känsla av djup på en sida genom att placera text och objekt i lager. Du kan sedan flytta objekt högre upp (framåt) eller längre ned (bakåt) i traven.

Du kan gruppera flera objekt så att du kan flytta, ändra storlek på och rotera dem som en enhet. Om du vill undvika att flytta, ändra eller radera ett objekt av misstag kan du låsa det.

Lägga objekt i lager

 1. Dra ett objekt så att det överlappar med ett eller flera andra objekt.

 2. Tryck på Formatknappen och sedan på Ordna.

 3. Tryck på ett objekt och dra sedan reglaget Lägg nederst/överst tills objektet placerats i rätt lager.

Gruppera eller avgruppera objekt

 1. Håll fingret på ett objekt och tryck sedan med ett annat finger på övriga objekt som du vill gruppera.

 2. Lyft upp fingrarna och tryck på Gruppera.

  Ett finger som håller en form nedtryckt och ett annat finger som trycker på en separat form

Du avgrupperar objekt genom att trycka på gruppen och sedan på Avgruppera.

Låsa eller låsa upp objekt

När ett objekt är låst går det inte att flytta, radera eller ändra det på något sätt förrän du låser upp det.

Ett låst objekt med nedtonade markeringshandtag
 1. Markera ett eller flera objekt och tryck på Formatknappen.

 2. Tryck på Ordna. Svep sedan upp och tryck på Lås längst ned bland reglagen.

  Om Lås inte visas är objektet inställt på Flytta med text. Tryck på Radbryt. Avaktivera sedan Flytta med text och försök igen.

Du låser upp ett objekt genom att trycka på det och sedan trycka på Lås upp.

Published Date: 2018-maj-26
Helpful?