Pages for iOS (iPhone, iPod touch): Vrstvenie, zoskupenie a zamknutie objektov

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Vrstvenie, zoskupenie a zamknutie objektov
Vytváranie vrstiev a skupín objektov a uzamykanie objektov v dokumente Pages

Môžete vrstviť text a objekty a vytvoriť tak na strane dojem hĺbky. Následne môžete objekty presúvať vyššie (dopredu) alebo nižšie (dozadu) v rámci „kopy“.

Môžete zoskupiť viacero objektov, ktoré potom bude možné posúvať, meniť ich veľkosť a otáčať, akoby išlo o jeden objekt. Ak chcete zabrániť náhodnému nechcenému pohybu, úprave alebo vymazaniu objektu, môžete ho zamknúť.

Vrstvenie objektov

 1. Potiahnite objekt, aby sa prekrýval s jedným alebo viacerými ďalšími objektmi.

 2. Klepnite na Tlačidlo Formát a potom klepnite na Usporiadať.

 3. Klepnite na objekt a potom potiahnite posuvník Presunúť dozadu/dopredu, kým sa objekt nenachádza v požadovanej vrstve.

Zoskupenie alebo zrušenie zoskupenia objektov

 1. Dotknite sa a podržte objekt a potom druhým prstom klepnite na iné objekty, ktoré chcete zoskupiť.

 2. Zdvihnite prsty a potom klepnite na Zoskupiť.

  Jeden prst pridŕžajúci tvar a ďalší prst dotýkajúci sa odlišného tvaru.

Ak chcete objekty oddeliť, klepnite na skupinu a potom na Rozdeliť skupinu.

Zamknutie alebo odomknutie objektov

Keď je objekt zamknutý, nemôžete ho presúvať, vymazať ani žiadnym spôsobom upravovať, kým ho neodomknete.

Zamknutý objekt s neaktívnymi úchytmi výberu
 1. Vyberte jeden alebo viacero objektov a potom klepnite na Tlačidlo Formát.

 2. Klepnite na Usporiadať, potom potiahnite prstami nahor a v dolnej časti ovládacích prvkov klepnite na Zamknúť.

  Ak Zamknúť nevidíte, objekt má nastavenú voľbu Posúvať s textom. Klepnite na Zalomiť, vypnite Posúvať s textom a skúste to znova.

Ak chcete objekt odomknúť, klepnite naň a potom klepnite na Odomknúť.

Published Date: 26.5.2018
Helpful?