Pages for iOS (iPhone, iPod touch): Układanie na warstwach, grupowanie i blokowanie obiektów

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Układanie na warstwach, grupowanie i blokowanie obiektów
Układanie na warstwach, grupowanie i blokowanie obiektów w dokumencie Pages

Możesz nakładać warstwami tekst i obiekty, aby tworzyć na stronie wrażenie głębi. Następnie możesz przenosić obiekty wyżej (bliżej) lub niżej (dalej) na stosie.

Możesz grupować obiekty, aby przesuwać je, zmieniać ich rozmiar i obracać razem, jak pojedynczy obiekt. Aby uniknąć przypadkowego przeniesienia, zmodyfikowania lub usunięcia obiektu, możesz ten obiekt zablokować.

Nakładanie obiektów

 1. Przeciągnij obiekt, aby nakładał się na jeden lub więcej innych obiektów.

 2. Stuknij w Przycisk formatu, a następnie stuknij w Porządek.

 3. Stuknij w obiekt, a następnie przeciągnij suwak Przenieś na wierzch/spód, aby obiekt znalazł się na żądanej warstwie.

Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów

 1. Stuknij w obiekt i przytrzymaj, a następnie stuknij innym palcem w pozostałe obiekty, które chcesz zgrupować.

 2. Oderwij palce od ekranu, a następnie stuknij w Grupuj.

  Jeden palec trzymający kształt, a drugi palec stukający w inny kształt

Aby rozgrupować obiekty, stuknij w grupę, a następnie stuknij w Rozgrupuj.

Blokowanie lub odblokowywanie obiektów

Gdy obiekt jest zablokowany, nie można go przesunąć, usunąć ani zmodyfikować w żaden sposób do momentu jego odblokowania.

Zablokowany obiekt z wyszarzonymi uchwytami zaznaczenia
 1. Zaznacz jeden lub więcej obiektów, a następnie stuknij w Przycisk formatu.

 2. Stuknij w Porządek, a następnie przesuń palcem w górę i stuknij w Zablokuj (na dole narzędzi).

  Jeśli nie widzisz przycisku Zablokuj, dla obiektu włączone jest ustawienie Przenoś z tekstem. Stuknij w Oblewanie, a następnie wyłącz opcję Przenoś z tekstem i spróbuj ponownie.

Aby odblokować obiekt, stuknij w niego, a następnie stuknij w Odblokuj.

Published Date: 2018-05-26
Helpful?