Pages for iOS (iPhone, iPod touch): Legg lagvis, grupper og lås objekter

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Legg lagvis, grupper og lås objekter
Legg lagvis, grupper og lås objekter i et Pages-dokument

Du kan legge tekst og objekter i lag for å skape inntrykket av dybde på en side. Du kan deretter flytte objekter høyere (framover) eller lavere (bakover) i stabelen.

Du kan gruppere flere objekter slik at du kan flytte, endre størrelsen på og rotere dem samlet. Hvis du vil unngå å flytte, endre, eller slette et objekt ved en feiltagelse, kan du låse det.

Legg objekter lagvis

 1. Flytt et objekt slik at det overlapper med ett eller flere andre objekter.

 2. Trykk på Format-knapp, og trykk deretter på Ordne.

 3. Trykk på et objekt, og flytt deretter Flytt nederst/øverst-skyveknappen til objektet er i ønsket lag.

Grupper eller løs opp gruppering for objekter

 1. Trykk og hold på et objekt, og trykk på de andre objektene du vil gruppere med en annen finger.

 2. Løft fingrene, og trykk deretter på Grupper.

  En finger som holder en figur og en annen finger som trykker på en annen figur

Hvis du vil løse opp gruppering for objekter, trykker du på gruppen, og deretter trykker du på Løs opp gruppe.

Lås eller lås opp objekter

Når et objekt er låst, kan du ikke flytte, slette eller endre det før du har låst det opp.

Et låst objekt med nedtonede markeringshåndtak
 1. Marker ett eller flere objekter, og trykk deretter på Format-knapp.

 2. Tap Arrange, then swipe up and tap Lock at the bottom of the controls.

  If you don’t see Lock, the object is set to “Move with Text.” Tap Wrap, then turn off “Move with Text” and try again.

Hvis du vil låse opp et objekt, trykker du på det og trykker deretter på Lås opp.

Published Date: 26.mai.2018
Helpful?