Pages for iOS (iPhone, iPod touch): Objecten in een laag plaatsen, groeperen en vergrendelen

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Objecten in een laag plaatsen, groeperen en vergrendelen
Objecten in een Pages-document in een laag plaatsen, groeperen en vergrendelen

U kunt tekst en objecten in een laag plaatsen om diepte te creëren op een pagina. U kunt objecten vervolgens hoger (vooruit) of lager (achteruit) in de stapel plaatsen.

U kunt meerdere objecten groeperen, zodat u de objecten als één eenheid kunt verplaatsen, vergroten, verkleinen of roteren. Om te voorkomen dat u per ongeluk een object verplaatst, wijzigt of verwijdert, kunt u het vergrendelen.

Objecten in een laag plaatsen

 1. Sleep een object en zodat het overlapt met een of meer andere objecten.

 2. Tik op Opmaakknop en tik op 'Orden'.

 3. Tik op een object en sleep de schuifknop 'Naar achteren/Naar voren' totdat het object zich in de gewenste laag bevindt.

Objecten groeperen of de groepering van objecten opheffen

 1. Houd uw vinger op een object en tik met een andere vinger op de andere objecten die u in de groep wilt opnemen.

 2. Til uw vingers op en tik op 'Groepeer'.

  Eén vinger op een vorm en een tweede vinger tikkend op een andere vorm

Om de groepering van objecten op te heffen, tikt u op de groep en tikt u op 'Hef groep op'.

Objecten vergrendelen of ontgrendelen

Als een object is vergrendeld, kunt u het object pas verplaatsen, verwijderen of wijzigen nadat u het hebt ontgrendeld.

Een vergrendeld object met gedimde selectiegrepen
 1. Selecteer een of meer objecten en tik op Opmaakknop.

 2. Tik op 'Orden', veeg omhoog en tik onder aan de regelaars op 'Vergrendel'.

  Als 'Vergrendel' niet wordt weergegeven, is het object ingesteld op 'Mee met tekst'. Tik op 'Omloop', schakel 'Mee met tekst' uit en probeer het opnieuw.

Om een object te ontgrendelen, tikt u erop en tikt u vervolgens op 'Ontgrendel'.

Published Date: 26-mei-2018
Helpful?