Pages for iOS (iPhone, iPod touch): Lagdel, grupper og lås objekter

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Lagdel, grupper og lås objekter
Lagdel, grupper og lås objekter i et Pages-dokument

Du kan anbringe tekst og objekter i lag for at skabe en illusion af dybde på en side. Du kan derefter flytte objekter højere (fremad) eller lavere (bagud) i stakken.

Du kan gruppere flere objekter, så du kan flytte, ændre størrelse på og rotere dem som en enkelt enhed. Hvis du vil undgå at flytte, redigere eller slette et objekt ved et uheld, kan du låse det.

Anbring objekter i lag

 1. Træk et objekt, så det overlapper med et eller flere andre objekter.

 2. Tryk på Knappen Format, og tryk derefter på Organiser.

 3. Tryk på et objekt, og træk derefter mærket Flyt bagved/foran, indtil objektet er placeret i det ønskede lag.

Grupper eller ophæv gruppering af objekter

 1. Hold en finger på objektet, og tryk derefter med en anden finger på de andre objekter, du vil gruppere.

 2. Løft fingrene, og tryk på Grupper.

  En finger, der holdes nede på en figur, og en anden, der trykker på en separat figur

Du ophæver gruppen ved at trykke på gruppen og trykke på Ophæv gruppe.

Lås eller lås objekter op

Når et objekt er låst, kan du ikke flytte, slette eller ændre det på nogen måde, før du låser det op.

Et låst objekt med utydelige vælgehåndtag
 1. Vælg et eller flere objekter, og tryk på Knappen Format.

 2. Tryk på Organiser, og skub derefter op, og tryk på Lås nederst i betjeningsmulighederne.

  Hvis du ikke kan se Lås, er objektet indstillet til “Flyt med tekst”. Tryk på Ombryd, slå “Flyt med tekst” fra, og prøv igen.

Du låser et objekt op ved at trykke på det og derefter trykke på Lås op.

Published Date: 26-05-2018
Helpful?