Pages for iOS (iPhone, iPod touch): Vrstva, seskupení a zamknutí objektů

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Vrstva, seskupení a zamknutí objektů
Vrstvení, seskupení a uzamknutí objektů v dokumentu Pages

Chcete-li na stránce vytvořit dojem hloubky, můžete navrstvit text a objekty. Objekty můžete poté přesouvat ve stohu výše (vpřed) nebo níže (vzad).

Více objektů můžete seskupit a poté je můžete přemisťovat, měnit jejich velikost nebo je otáčet jako jeden objekt. Chcete‑li zabránit nechtěným přesunům, změnám nebo smazání objektu, můžete jej uzamknout.

Vrstvení objektů

 1. Přetáhněte objekt tak, aby se překrýval s jedním či více dalšími objekty.

 2. Klepněte na Tlačítko Formát a poté na Rozložení.

 3. Klepněte na objekt a potom přetáhněte jezdec Přesunout na pozadí/do popředí tak, aby se objekt nacházel v požadované vrstvě.

Seskupení nebo rozdělení objektů

 1. Stiskněte a podržte objekt a dalším prstem klepněte na ostatní objekty, které chcete seskupit.

 2. Zvedněte prsty a klepněte na Seskupit.

  Jeden prst přidržuje objekt, zatímco druhý prst klepe na samostatný objekt

Chcete-li skupinu objektů zrušit, klepněte na ni a poté na Rozdělit.

Zamykání a odemykání objektů

Jestliže je objekt uzamčený, nelze jej žádným způsobem přesunout, smazat nebo upravit, dokud jej neodemknete.

Uzamčený objekt s šedě zobrazenými úchyty výběru
 1. Vyberte jeden či více objektů a poté klepněte na Tlačítko Formát.

 2. Klepněte na Rozložení, přejeďte směrem nahoru a poté klepněte u dolního okraje ovládacích prvků na volbu Uzamknout.

  Pokud volbu Uzamknout nevidíte, objekt je nastaven na volbu „V textu“. Klepněte na Obtékání, zapněte „V textu“ a zkuste to znovu.

Chcete-li objekt odemknout, klepněte na něj a poté na Odemknout.

Published Date: 26.5.2018
Helpful?