Safari 6/7 (Mavericks): Správa cookies a dalších dat webových stránek

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Webové stránky často do vašeho zařízení ukládají cookies a další data. Tato data mohou obsahovat informace, které jste poskytli, například vaše jméno, e‑mailovou adresu a předvolby. Díky těmto datům vás webové stránky při opakované návštěvě mohou rozpoznat a poskytovat vám osobní služby či vám nabízet relevantní informace.

Safari standardně přijímá cookies a data pouze z navštívených webových stránek. Tím je některým poskytovatelům reklam zabráněno v ukládání dat na vaše zařízení. V předvolbách Safari můžete příjem cookies z webových stránek nastavit na vždy povoleno nebo vždy zakázáno.

Důležité: Při změně předvoleb pro cookies nebo při odstranění cookies či jiných dat webových stránek v Safari mohou být cookies změněny nebo odstraněny i v jiných aplikacích včetně Dashboardu.
Vyberte volby Safari > Předvolby, klikněte na možnost Soukromí a proveďte některou z následujících akcí:
Volba Popis
Zobrazení webů, které ukládají cookies nebo data: Klikněte na Podrobnosti.
Odstranění uložených cookies a dat: Klikněte na možnost Odstranit všechna data webových stránek, nebo na tlačítko Podrobnosti, vyberte jeden nebo více webů a klikněte na možnost Odstranit.

 

Pokud odstraníte informace uložené webovou stránkou, tato webová stránka vám již nemusí být schopna poskytovat služby, které poskytovala dosud.

Změna způsobu blokování cookies a dat webových stránek: Vyberte možnost v části „Blokovat cookies a další data stránek“.
Dočasné povolení cookies: Pokud od vás webová stránka povolení cookies vyžaduje, můžete v části „Blokovat cookies a další data stránek“ dočasně zvolit možnost Nikdy. Po zavření webu vyberte jinou možnost pro blokování cookies a dat a poté odstraňte cookies, které stránka uložila.
Datum zveřejnění: 11.9.2017
Užitečné?