Safari 6/7 (Mavericks): Hantera cookies och andra webbplatsdata

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Webbplatser lagrar ofta cookies och andra data på din enhet. Dessa data kan omfatta information som du har tillhandahållit, exempelvis namn, e-postadress och inställningar. Dessa data hjälper webbplatser att identifiera dig när du återvänder till webbplatserna så att de kan erbjuda tjänster och visa information som kanske intresserar dig.

Som förval godkänner Safari enbart cookies och webbplatsdata från webbplatser du besöker. Detta förhindrar att vissa annonsörer lagrar data på din enhet. Du kan ändra alternativen i Safari-inställningarna så att Safari alltid godkänner eller alltid blockerar cookies och andra webbplatsdata.

Viktigt: Om du ändrar inställningarna för cookies eller tar bort cookies och andra webbplatsdata i Safari kan de även ändras i eller tas bort från andra program, inklusive Dashboard.
Välj Safari > Inställningar, klicka på Integritetsskydd och gör sedan något av följande:
Alternativ Beskrivning
Se vilka webbplatser som sparar cookies eller data: Klicka på Detaljer.
Ta bort sparade cookies och data: Klicka på Ta bort alla webbplatsdata, eller klicka på Detaljer, markera en eller flera webbplatser och klicka på Ta bort.

 

Om du tar bort den information som en webbplats lagrat, så kan den kanske inte ge samma tjänster till dig som tidigare.

Ändra hur cookies och webbplatsdata blockeras: Markera ett alternativ i avsnittet ”Blockera cookies och andra data från webbplatser”.
Tillåt cookies tillfälligt: Om en webbplats kräver att du tillåter cookies kan du tillfälligt välja Aldrig i avsnittet ”Blockera cookies och andra data från webbplatser”. När du har lämnat webbplatsen väljer du ett annat alternativ för blockering av cookies och data. Ta sedan bort de cookies som webbplatsen har sparat.
Publiceringsdatum: 2017-sep-11
Var detta till hjälp?
52% av användarna tyckte att detta var till hjälp.