Safari 6/7 (Mavericks): Spravovanie cookies a iných dát webových stránok

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Webové stránky často uchovávajú na vašom zariadení cookies a ďalšie dáta. Tieto dáta môžu zahŕňať vami zadané informácie, ako napríklad vaše meno, emailovú adresu a nastavenia. Tieto dáta pomáhajú webovým stránkam identifikovať vás pri opätovnom otvorení stránky za účelom poskytovania služieb a zobrazenia informácií, ktoré by vás mohli zaujímať.

Na základe predvolených nastavení prijíma Safari cookies a ďalšie dáta len z webových stránok, ktoré ste navštívili. To bráni určitým poskytovateľom reklám uchovávať dáta na vašom zariadení. Tieto možnosti môžete zmeniť v nastaveniach Safari tak, aby Safari vždy prijímalo alebo vždy blokovalo cookies a ďalšie dáta z webových stránok.

Dôležité: Zmena nastavení alebo odstránenie cookies a iných dát webových stránok v Safari môže viesť k zmenám alebo odstráneniu cookies v iných aplikáciách, napríklad Dashboarde.
Vyberte Safari > Nastavenia, kliknite na Súkromie a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
Voľba Opis
Zistite, ktoré webové stránky ukladajú cookies alebo dáta: Kliknite na Detaily.
Odstráňte uložené cookies a dáta: Kliknite na Odstrániť všetky dáta webových stránok alebo kliknite na Detaily, vyberte jednu alebo viac webových stránok a kliknite na Odstrániť.

 

Ak odstránite informácie uložené webovou stránkou, je možné, že táto nebude schopná poskytnúť služby v rovnakom rozsahu, ako pri poslednej návšteve.

Zmeňte spôsob blokovania cookies a dát webových stránok: Vyberte možnosť v časti „Blokovať cookies a iné dáta webových stránok“.
Dočasne povoliť cookies: Ak webová stránka vyžaduje, aby boli cookies povolené, v časti „Blokovať cookies a iné dáta webových stránok“ môžete dočasne vybrať Nikdy. Po opustení webovej stránky vyberte inú možnosť blokovania cookies a dát a odstráňte cookies uložené stránkou.
Dátum zverejnenia: 11.9.2017
Boli tieto informácie užitočné?