Safari 6/7 (Mavericks): Zarządzanie plikami cookie i innymi danymi witryn

This article has been archived and is no longer updated by Apple.

Witryny internetowe często przechowują na Twoim urządzeniu pliki cookie oraz inne dane. Dane te mogą zawierać wprowadzone przez Ciebie informacje, takie jak imię, nazwisko, adres email i wybrane preferencje. Te dane pomagają poszczególnym witrynom identyfikować Cię podczas ponownych odwiedzin, dzięki czemu witryny te mogą udostępniać Ci wybrane usługi oraz wyświetlać informacje, które mogą Cię zainteresować.

Domyślnie Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Pomaga to chronić się przed przechowywaniem na Twoim urządzeniu danych przez określonych reklamodawców. Możesz zmienić opcje w preferencjach Safari, aby pliki cookie i inne dane witryn były zawsze przyjmowane lub zawsze blokowane.

Ważne: Zmiana preferencji plików cookie lub usunięcie tych plików i innych danych witryn w Safari może mieć wpływ na działanie innych programów, np. takich jak Dashboard.
Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:
Opcja Opis
Sprawdzanie, które witryny przechowują pliki cookie lub inne dane: Kliknij w Szczegóły.
Usuwanie przechowywanych plików cookie i danych: Kliknij w Usuń wszystkie dane witryn. Możesz także kliknąć w Szczegóły, zaznaczyć jedną lub więcej witryn, a następnie kliknąć w Usuń.

 

Jeśli usuniesz dane przechowywane przez witrynę, może ona przestać udostępniać Ci usługi, które udostępniała wcześniej.

Zmienianie sposobu blokowania plików cookie i danych witryn: Dokonaj wyboru w sekcji Blokuj pliki cookie i inne dane witryn.
Tymczasowe dopuszczanie plików cookie: Jeśli dana witryna wymaga dopuszczenia plików cookie, możesz tymczasowo wybrać Nigdy w sekcji Blokuj pliki cookie i inne dane witryn. Po opuszczeniu witryny wybierz inną opcję blokowania plików cookie i danych, a następnie usuń pliki cookie zachowane przez witrynę.
Published Date: 2017-09-11
Helpful?
52% of people found this helpful.