Safari 6/7 (Mavericks): Slett loggen

This article has been archived and is no longer updated by Apple.

Slett listen med nettsider du har besøkt for å beskytte personvernet.

Gjør ett av følgende:
Alternativ Beskrivelse
Slett alle objekter: Velg Logg > Slett Logg, klikk deretter på Fjern. Safari tømmer også buffere og listen med nylige søk, og fjerner nettstedsymbolene som vises i adresse- og søkefeltet.
Slett objekter: Velg Logg > Vis Logg, marker loggoppføringer og daglige sett med oppføringer, og klikk deretter på Slett.
Slett objekter automatisk: Velg Safari > Valg, klikk på Generelt, og velg deretter et alternativ fra «Fjern loggobjekter».
Published Date: 11.sep.2017
Helpful?