Safari 6/7 (Mavericks): Brug Privat browser

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

Med privat browser husker Safari ikke de sider, du besøger, og udfylder ikke oplysninger automatisk. De websider, der er åbne, lagres ikke i iCloud, så de findes ikke i iCloud-faner på dine andre enheder. Safari beder også websteder og tredjepartsleverandører af indhold (inkl. annoncører) om ikke at spore dig, selvom webstederne selv kan bestemme, om de vil efterkomme anmodningen. Websteder kan ikke ændre oplysninger lagret på din enhed, så de tjenester, der normalt er tilgængelige disse steder, virker måske på en anden måde, indtil du slår privat browser fra.

Privat browser er som standard slået fra, når du åbner Safari, så du skal slå det til, hver gang du åbner Safari.

Gør et af følgende:
Valg Beskrivelse
Slå privat browser til: Vælg Safari > Privat browser. Knappen Privat i adresse- og søgefeltet viser, at privat browser er slået til.

Når privat browser er slået til, føjes websider ikke til historielisten, navne på hentede emner fjernes fra vinduet Overførsler (men emnerne bliver på computeren), oplysninger arkiveres ikke til Auto-udfyld, og søgninger føjes ikke til lokalmenuen i adresse- og søgefeltet. Tilbehør, der understøtter privat browser, holder op med at opbevare cookies og andre oplysninger til sporing. Din liste over åbne websider kan ikke ses på andre enheder, hvor iCloud-funktionen Safari er slået til.

Slå privat browser fra: Vælg Safari > Privat browser, eller klik på knappen Privat i adresse- og søgefeltet.

Du kan forbedre din anonymitet endnu mere ved at slette alle emner, som du henter, mens Privat browser er slået til, og lukke Safari-vinduer, der stadig er åbne, så andre ikke kan bruge knapperne Tilbage og Frem til at se de sider, du har besøgt.

Som et alternativ til privat browser kan du indstille Safari til at bede websteder om ikke at registrere din browseradfærd.

Bed websteder om ikke at spore dig

Alle ændringer i cookies tilsidesættes, når du slår privat browser fra.

Administrer cookies og andre data fra websteder

Hvis du glemmer at slå privat browser fra, kan du nulstille Safari for at fjerne oplysninger.

Nulstil Safari

Udgivelsesdato: 11-11-2015
Var dette nyttigt?