Numbers for Mac: Numbers-taulukkosolujen muotoileminen erityyppisen datan näyttämistä varten

Numbers-taulukkosolujen muotoileminen erityyppisen datan näyttämistä varten

Voit asettaa taulukkosolulle datatyypin (kuten numero, valuutta tai prosenttiosuus), joka määrittää, miltä solun data näyttää ja miten sitä käytetään laskutoimituksissa.

Voit myös valita, montako desimaalia numeroita, valuuttayksiköitä tai prosenttiarvoja sisältävissä soluissa näytetään, vaikka soluun syötetyssä tarkassa arvossa olisi useampia desimaaleja kuin haluat näkyvän. Laskutoimituksissa käytetään aina todellisia syötettyjä arvoja siitä riippumatta, kuinka monta desimaalia solussa näkyy. Jos kaava viittaa solussa olevaan tekstiin, laskutoimituksessa käytetään näytettyä arvoa.

Voit muuttaa solun muotoa, vaikka olisit jo kirjoittanut sisältöä soluun. Voit esimerkiksi lisätä kuukausibudjettiasi esittävän taulukon kaikkiin soluihin automaattisesti valuuttasymbolin (esimerkiksi euron merkin €) muotoilemalla ne valuutaksi ja valitsemalla haluamasi symbolin.

Solujen muotoileminen automaattisesti

Numbers muotoilee taulukkosolut oletuksena automaattisesti, joten kirjaimet ja numerot muotoillaan ja ne näkyvät siinä muodossa, jossa kirjoitat ne. Jos muutat solun datamuotoa, voit aina palata takaisin automaattiseen muotoiluun.

 1. Valitse solut, joita haluat muotoilla.

 2. Klikkaa Muoto-sivupalkin Solu-välilehteä.

 3. Klikkaa sivupalkin Datamuoto-ponnahdusvalikkoa ja valitse Automaattinen.

Numerot

Numeroina muotoillut solut näkyvät oletuksena niin monella desimaalilla kuin kirjoitat niihin. Voit muuttaa tätä asetusta siten, että kaikissa numeroina muotoilluissa soluissa näytetään sama määrä desimaaleja.

Desimaaliasetusten muutokset vaikuttavat sekä numeroihin että prosenttiarvoihin. Jos esimerkiksi muutat numeron sisältävän solun prosenttiarvoksi, näytöllä näkyvien desimaalien määrä ei muutu.

 1. Valitse solut, joita haluat muotoilla.

 2. Klikkaa Muoto-sivupalkin Solu-välilehteä.

 3. Klikkaa Datamuoto-ponnahdusvalikkoa ja valitse sitten vaihtoehto:

  • Numero: Näyttää numeron vakiomuotoilulla.

  • Murtoluku: Näyttää numerot murtolukuina. Määritä solussa esitettävien numeroiden enimmäismäärä tai pyöristä arvo seuraavaan puolikkaaseen, neljännekseen jne. valitsemalla haluamasi vaihtoehto Tarkkuus-ponnahdusvalikosta.

  • Tieteellinen: Näyttää numeroita tieteellisessä muodossa. Kirjoita näytettävien desimaalien määrä Desimaalit-kenttään tai valitse Autom., jos haluat näyttää kussakin solussa niin monta desimaalia kuin kirjoitat siihen.

 4. Voit säätää numeroiden muotoilua seuraavilla tavoilla:

  • Desimaalien määrän asettaminen: Kirjoita näytettävien desimaalien määrä Desimaalit-kenttään. Numbers pyöristää näytöllä näkyvän arvon sen katkaisemisen sijasta. Jos solun arvo on esimerkiksi 5,75 ja olet asettanut solun desimaalien määräksi nollan, Numbers näyttää arvon 6.

  • Kuhunkin soluun kirjoitettujen desimaalien näyttäminen: Poista Desimaalit-kentässä oleva määrä tai klikkaa alaspäin osoittavaa Desimaalit-nuolta, kunnes tulet Autom.-asetuksen kohdalle.

  • Negatiivisten arvojen esitystavan määrittäminen: Valitse haluamasi vaihtoehto Desimaalit-kentän oikealla puolella olevasta ponnahdusvalikosta.

  • Tuhaterottimen näyttäminen: Valitse Tuhaterotin-valintaneliö.

Valuutta (rahayksiköt)

Valuuttana muotoilluissa soluissa näytetään oletuksena kaksi desimaalia. Voit muuttaa tätä asetusta siten, että soluissa näytetään niin monta desimaalia kuin kirjoitat niihin. Muussa tapauksessa kaikissa soluissa näytetään yhtä monta desimaalia.

 1. Valitse solut, joita haluat muotoilla.

 2. Klikkaa Muoto-sivupalkin Solu-välilehteä, klikkaa sitten Datamuoto-ponnahdusvalikkoa ja valitse Valuutta.

 3. Tee jokin seuraavista:

  • Desimaalien määrän asettaminen: Kirjoita näytettävien desimaalien määrä Desimaalit-kenttään. Numbers pyöristää näytöllä näkyvän arvon sen katkaisemisen sijasta. Jos solun arvo on esimerkiksi 5,75 ja olet asettanut solun desimaalien määräksi nollan, Numbers näyttää arvon 6.

  • Kuhunkin soluun kirjoitettujen desimaalien näyttäminen: Poista Desimaalit-kentässä oleva määrä tai klikkaa alaspäin osoittavaa Desimaalit-nuolta, kunnes tulet Autom.-asetuksen kohdalle.

  • Negatiivisten arvojen esitystavan määrittäminen: Klikkaa Desimaalit-kentän oikealla puolella olevaa ponnahdusvalikkoa ja valitse vaihtoehto.

  • Tuhaterottimen näyttäminen: Valitse Tuhaterotin-valintaneliö.

  • Kirjanpitotyylisten negatiivisten numeroiden käyttäminen: Valitse Kirjanpitotyyli, jos haluat näyttää negatiiviset luvut suluissa.

 4. Klikkaa Valuutta-ponnahdusvalikkoa ja valitse valuuttasymboli, esimerkiksi euro (€).

Prosenttiarvot

Prosentteina muotoillut solut näkyvät oletuksena niin monella desimaalilla kuin kirjoitat niihin. Voit muuttaa tätä asetusta siten, että kaikissa soluissa näytetään sama määrä desimaaleja.

Desimaaliasetusten muutokset vaikuttavat sekä prosenttiarvoihin että numeroihin valitun solualueen sisällä. Jos esimerkiksi muutat solun muodon prosenttiarvosta desimaaliluvuksi, näytöllä näkyvien desimaalien määrä ei muutu.

 1. Valitse solut, joita haluat muotoilla.

 2. Klikkaa Muoto-sivupalkin Solu-välilehteä.

 3. Klikkaa Datamuoto-ponnahdusvalikkoa ja valitse Prosenttiarvo.

 4. Tee jokin seuraavista:

  • Desimaalien määrän asettaminen: Kirjoita näytettävien desimaalien määrä Desimaalit-kenttään. Numbers pyöristää näytöllä näkyvän arvon sen katkaisemisen sijasta. Jos solun arvo on esimerkiksi 5,75 ja olet asettanut solun desimaalien määräksi nollan, Numbers näyttää arvon 6.

  • Kuhunkin soluun kirjoitettujen desimaalien näyttäminen: Poista Desimaalit-kentässä oleva määrä tai klikkaa alaspäin osoittavaa Desimaalit-nuolta, kunnes tulet Autom.-asetuksen kohdalle.

  • Negatiivisten arvojen esitystavan määrittäminen: Valitse haluamasi vaihtoehto Desimaalit-kentän oikealla puolella olevasta ponnahdusvalikosta.

  • Tuhaterottimen näyttäminen: Valitse Tuhaterotin-valintaneliö.

Jos muotoilemassasi solussa on jo arvo, arvon oletetaan olevan desimaaliarvo ja se muunnetaan prosenttiarvoksi. Esimerkiksi luvusta 3 tulee 300 %.

Jos prosenttiarvoa käytetään laskukaavassa, siitä käytetään desimaalilukuversiota. Esimerkiksi arvoa, joka näkyy muodossa 3%, käytetään kaavassa muodossa 0,03.

Päiväys ja aika

Numbers tulkitsee tunnetussa päiväysmuodossa kirjoittamasi tekstit automaattisesti päiväyksiksi (esimerkiksi 10.6.2017).

 1. Valitse solut, joita haluat muotoilla.

 2. Klikkaa Muoto-sivupalkin Solu-välilehteä, klikkaa sitten Datamuoto-ponnahdusvalikkoa ja valitse Päivämäärä ja aika.

 3. Klikkaa Datamuoto-ponnahdusvalikkoa ja valitse muoto.

  Jos valitset vaihtoehdon Ei mitään, solussa ei näytetä päiväystä, vaikka päiväys olisi syötetty ja sitä käytettäisiin päiväyksen ja ajan laskutoimituksissa.

 4. Valitse muoto Aika-ponnahdusvalikosta.

  Jos valitset vaihtoehdon Ei mitään, solussa ei näytetä aikaa, vaikka aika olisi syötetty ja sitä käytettäisiin päiväyksen ja ajan laskutoimituksissa.

Jos jätät päiväyksen tai ajan syöttämättä, Numbers lisää oletusarvon puolestasi. Jos esimerkiksi kirjoitat ”13.15”, Numbers lisää oletuksena tämän päivän päivämäärän.

Ikkunan alaosassa oleva älykäs solunäkymä näyttää valitun solun todellisen päiväyksen ja ajan, vaikka olisit valinnut vain toisen niistä näytettäväksi taulukossa.

Kestot (aikayksiköt)

Kestodataa sisältävät solut muotoillaan oletusarvoisesti automaattisesti esittämään kaikki syöttämäsi aikayksiköt. Voit muuttaa tätä asetusta siten, että kestosoluissa näytetään jatkuvasti vain tietyt aikayksiköt (esimerkiksi vain tunnit, muttei minuutteja, sekunteja tai millisekunteja), vaikka tarkemmat kestoarvot olisi syötetty soluun. Tarkempia arvoja käytetään edelleen kaavoissa, jotka tekevät laskutoimitukset aikayksiköiden perusteella.

 1. Valitse solut, joita haluat muotoilla.

 2. Klikkaa Muoto-sivupalkin Solu-välilehteä.

 3. Klikkaa Datamuoto-ponnahdusvalikkoa ja valitse Kesto.

 4. Tee jokin seuraavista:

  • Aikayksiköiden nimiöiden näyttäminen tai kätkeminen: Klikkaa Automaattiset yksiköt, klikkaa Tyyli-ponnahdusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:

   • 0: Kätkee kaikki aikayksiköiden nimiöt.

   • 0w: Esittää aikayksiköiden nimiöt lyhenteinä, esimerkiksi ”m” tarkoittaa minuutteja.

   • 0 viikkoa: Esittää aikayksiköiden nimiöt kirjallisessa muodossa.

  • Kaikkien kestosolujen asettaminen käyttämään samoja yksiköitä: Klikkaa Muokatut yksiköt ja valitse haluamasi keston mittasuhde viikosta (vk) millisekunteihin (ms) klikkaamalla kestoaluevalitsimen oikeaa tai vasenta päätä.

Jos muutat keston muotoa sen jälkeen, kun olet syöttänyt soluihin dataa, data säädetään automaattisesti asettamasi uuden keston muodon mukaan.

Published Date: 6.8.2019
Helpful?