Keynote til Mac: Tilføj og rediger masterlysbilleder

Tilføj og rediger masterlysbilleder

De lysbilledlayout, der bruges i de enkelte Keynote-temaer, er baseret på masterlysbilleder. Når du vil føje et lysbillede til en præsentation med bestemte elementer – f.eks. en titel og undertitel, en punktliste eller et billede – vælger du det lysbilledlayout, der mest ligner det, du vil have, og derefter erstatter du eksempelelementer og foretager andre ændringer efter behov. Det er kun lysbilledet i din præsentation, der ændres. Masterlysbilledet forbliver urørt.

Hvis du føjer nye billeder, tekst og andre objekter til en master, bliver disse objekter en del af lysbilledets baggrund og kan ikke redigeres i din præsentation. Hvis tekst, figurer eller billeder på et masterlysbillede skal kunne redigeres i præsentationen, skal du føje dem til masterlysbilledet som eksempler.

Du kan foretage samme type ændringer på et masterlysbillede som på et almindeligt lysbillede, f.eks. tekstens udseende, lysbilledets baggrund og billedernes størrelse. Ændringerne vises på alle de lysbilleder i præsentationen, som er baseret på den pågældende master.

Tilføj et nyt masterlysbillede

 1. Klik på menuknappen Oversigtværktøjslinjen, og vælg Rediger masterlysbilleder.

 2. Gør et af følgende:

  Et masterlysbillede vises på lysbilledlærredet med knappen Tilføj lysbillede over det på værktøjslinjen.
  • Klik på knappen Tilføj lysbillede på værktøjslinjen, og klik derefter for at vælge et masterlysbillede.

  • Klik i lysbillednavigatoren for at vælge et lysbillede med et layout, der ligner det, du ønsker, og tryk derefter på Retur.

 3. Dobbeltklik på navnet på masterlysbilledet i lysbillednavigatoren, og skriv et nyt navn.

 4. Rediger lysbilledet, som du vil, ved at tilføje tekst, billeder, figurer, eksempler eller andre objekter.

  Du kan få flere oplysninger i “Tilføj tekst- og medieeksempler” nedenfor.

 5. Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på OK nederst på lysbilledlærredet eller klikke på menuknappen Oversigt på værktøjslinjen og vælge Afslut masterlysbilleder.

Tilføj tekst- og medieeksempler

 1. Klik på knappen Oversigtmenuværktøjslinjen, og vælg Rediger masterlysbilleder.

 2. Klik for at vælge det masterlysbillede, du vil redigere.

 3. Gør et af følgende:

 4. Du kan ændre emnets udseende, som du vil, og trække det til den ønskede placering på lysbilledet.

 5. Klik for at vælge det objekt, du tilføjede, og klik derefter på fanen Format i indholdsoversigten Format .

 6. Nær bunden skal du vælge Definer som teksteksempel eller Definer som medieeksempel

 7. Hvis du ønsker, at lysbilleder baseret på denne master skal tillade, at objekter må anbringes i lag under masterobjekter, skal du klikke på lysbilledets baggrund (så der ikke er valgt noget), og derefter vælge “Tillad lagdeling” i indholdsoversigten Format .

  Du kan læse mere om lag i Lagdel, grupper og lås objekter.

 8. Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på OK nederst på lysbilledlærredet eller klikke på knappen Oversigtmenu på værktøjslinjen og vælge Afslut masterlysbillede.

Eksempler mærkes automatisk efter type. Mærkerne “fortæller” indholdet, hvor det skal placeres, når du anvender en anden master på et lysbillede. Et billede i et eksempel med mærket “Medier” bliver f.eks. automatisk føjet til et eksempel, som også har mærket “Medier”, på den nye master.

Du ændrer et mærke ved at vælge eksemplet, klikke på fanen Format i indholdsoversigten Format . Slet det eksisterende mærke i tekstfeltet ud for Mærke, og skriv dit eget.

Tilføj et objekteksempel til en tabel, et diagram eller et billedgalleri

Et eksempel, som du kan føje en tabel, et diagram eller et billedgalleri til, kaldes et objekteksempel. Du kan kun placere et enkelt objekteksempel på et masterlysbillede.

 1. Klik på knappen Oversigtmenuværktøjslinjen, og vælg Rediger masterlysbilleder.

 2. Klik for at vælge det masterlysbillede, du vil redigere.

 3. Vælg afkrydsningsfeltet Objekteksempel i indholdsoversigten Format .

 4. Juster eksemplets størrelse, og placer eksemplet på det ønskede sted.

  Første gang du føjer en tabel, et diagram eller et billedgalleri til et lysbillede, der er baseret på denne master, får objektet eksemplets størrelse og placering.

 5. Hvis du ønsker, at lysbilleder baseret på denne master skal tillade, at objekter må anbringes i lag under masterobjekter, skal du klikke på lysbilledets baggrund (så der ikke er valgt noget), og derefter vælge “Tillad lagdeling” i indholdsoversigten Format .

 6. Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på OK nederst på lysbilledlærredet eller klikke på knappen Oversigtmenu på værktøjslinjen og vælge Afslut masterlysbillede.

Slet et masterlysbillede

 1. Klik på knappen Oversigtmenuværktøjslinjen, og vælg Rediger masterlysbilleder.

 2. Ctrl-klik på masterlysbilledets miniature i indholdsoversigten til venstre, og vælg Slet.

 3. Hvis lysbilleder i præsentationen bruger dette masterlysbillede, skal du vælge et nyt masterlysbillede til disse lysbilleder i den dialog, der vises, og derefter klikke på Vælg.

 4. Klik på OK nederst på lysbilledlærredet.

Udgivelsesdato: 10-07-2019
Var dette nyttigt?