Keynote för Mac: Spara en kopia av en Keynote-presentation i ett annat format

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.
Spara en kopia av en Keynote-presentation i ett annat format

Om du vill spara en kopia av en Keynote-presentation i ett annat format kan du exportera den i det nya formatet. Det här är praktiskt när du vill skicka presentationen till någon som använder en annan programvara. Ändringar som görs i den exporterade presentationen påverkar inte originalet.

Obs! Om originalfilen är skyddad med ett lösenord används det även för kopior som exporterats som PDF-, Microsoft PowerPoint- och Keynote ’09-filer, men du kan ändra lösenordet eller ta bort det.

 1. Välj ett format och ange exportinställningar:

  • PDF: De här filerna kan öppnas (och ibland redigeras) med program som Förhandsvisning och Adobe Acrobat. Varje diabild hamnar på en separat sida i PDF-filen. Markera kryssrutan bredvid presentatörens anteckningar och överhoppade diabilder om du vill skriva ut dem. Om du väljer Skriv ut varje byggsteg skrivs varje bygge ut på en separat sida i samma ordning som i presentationen.

   Klicka på popupmenyn Bildkvalitet och välj ett alternativ (ju högre bildkvalitet, desto större blir filstorleken på den exporterade kopian).

   Obs! Fler PDF-alternativ visas om du klickar på Avbryt och väljer Arkiv > Skriv ut och sedan klickar på Visa detaljer längst ned bland utskriftsalternativen.

  • PowerPoint: Om filen måste vara kompatibel med en äldre version av PowerPoint (1997-2003) klickar du på Avancerade alternativ och väljer .ppt från popupmenyn.

  • Film: Om du spelat in en berättarröst kan du klicka på popupmenyn Uppspelning och välja Bildspelsinspelning. I annat fall är presentationen självspelande och går vidare till nästa diabild eller bygge enligt de tidsintervall som du anger. Om du har en animering som är inställd på att gå vidare efter ett tidigare bygge, eller en tidigare övergång, påverkas den inte av det tidsintervall du anger.

   Klicka på popupmenyn Upplösning och välj en upplösning. Ställ in en anpassad upplösning genom att klicka på Anpassad längst ned i menyn.

  • Animerad GIF: De diabilder du markerar exporteras som en animerad GIF som du kan skicka eller publicera.

  • Bilder: Välj de diabilder som du vill exportera som bilder och välj ett bildformat. Filstorleken ökar ju högre bildkvaliteten är.

  • HTML: Öppna filen index.html för att öppna presentationen i en webbläsare. Animeringar och byggen exporteras med presentationen.

  • Keynote ’09: Det här formatet kan öppnas av Keynote 5.0–5.3.

 2. Om det finns en kryssruta för lösenord gör du något av följande:

  • Ställ in ett lösenord: Markera kryssrutan Kräv lösenord för att öppna och ange sedan ett lösenord. Lösenordet gäller bara för den exporterade kopian.

  • Behåll originalpresentationens lösenord: Se till att kryssrutan Kräv lösenord för att öppna är markerad.

  • Använd ett annat lösenord för den exporterade kopian: Markera kryssrutan Kräv lösenord för att öppna, klicka på Ändra lösenord och ange sedan ett nytt lösenord.

  • Exportera kopian utan ett lösenord: Avmarkera kryssrutan Kräv lösenord för att öppna.

 3. Klicka på Nästa och skriv sedan in ett namn för presentationen (utan filnamnstillägget, exempelvis .pdf eller .ppt, eftersom det automatiskt läggs till efter namnet).

 4. Ange en eller fler taggar (frivilligt).

 5. Du anger var den exporterade kopian ska sparas genom att klicka på popupmenyn Plats och välja en plats. Klicka sedan på Exportera.

  Om du vill se fler platser klickar du på pilen bredvid popupmenyn Plats (i macOS High Sierra 10.13 klickar du på pilen bredvid Spara som).

Publiceringsdatum: 2019-jul-02
Var detta till hjälp?