Keynote för Mac: Apple-ID

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Apple-ID

Den e-postadress du använder till att komma åt många Apple-resurser, bland annat iCloud-tjänsterna.

Om du glömmer vilket Apple-ID du använder med iCloud gör du något av följande:

  • På en iOS-enhet med iOS 7 eller senare: Tryck på Inställningar > iCloud på hemskärmen.

  • På en Mac med OS X 10.10 eller senare installerat: Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på iCloud.

  • På en Windows-dator: I Windows 7 och senare klickar du på iCloud-programmet eller -brickan på startskärmen eller väljer iCloud från Start-menyn.

Vill du veta mer om ditt Apple-ID besöker du webbplatsen för Apple-ID.

Published Date: 2019-jul-02
Helpful?