iCloud: การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน

การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนเป็นวิธีทางเลือกในการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของ Apple ID ที่คุณใช้ในการลงชื่อเข้า iCloud ซึ่งจะกำหนดให้คุณตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณโดยใช้อุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งของคุณหรือรหัสการกู้คืน นอกเหนือจากการป้อนรหัสผ่านของคุณ นี่คือวิธีการทำงาน:

  • คุณป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณตามปกติ

  • Apple จะส่งรหัสการตรวจสอบยืนยันชั่วคราวไปที่อุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งของคุณ

  • คุณป้อนรหัสเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ และการลงชื่อเข้าเสร็จสิ้น

คุณสามารถตั้งค่าการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนได้ใน เว็บไซต์บัญชี Apple ID ขณะที่คุณตั้งค่า คุณสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้อย่างน้อยหนึ่งเครื่องซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะสามารถรับรหัสการตรวจสอบยืนยันผ่านข้อความแจ้งเตือน "ค้นหา iPhone ของฉัน" หรือ SMS นอกจากนี้คุณยังจะได้รับรหัสการกู้คืนเพื่อใช้ในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

หมายเหตุ: จะไม่มีตัวเลือกการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน หากการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสามารถใช้งานกับ Apple ID ของคุณได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความบริการช่วยเหลือของ Apple ความพร้อมใช้งานของการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสำหรับ Apple ID และการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนสำหรับ Apple ID

Published Date: 11 เม.ย. 2562
Helpful?