OS X Mavericks: Ansluta flera bildskärmar till datorn

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Ansluta flera bildskärmar till datorn

Du kanske kan ansluta fler än en bildskärm till datorn. Du behöver en videokabel för varje bildskärm du vill ansluta. I handboken som följde med datorn eller grafikkortet kan du se vad du behöver.

När du har anslutit bildskärmarna till datorn kan du välja om du vill använda skärmarna för bildskärmsdubblering eller som ett utökat skrivbord. Om du väljer utökat skrivbord skapar bildskärmarna ett stort sammanhängande skrivbord. Om du väljer bildskärmsdubblering visas samma skärmbild på alla bildskärmar.

Om du spelar upp en DVD-skiva på en TV som är ansluten till datorn klickar du på knappen Uppställning i Inställningspanelen Bildskärmar och flyttar menyraden till TV:n. Om knappen Uppställning inte visas kan datorn bara skärmbildsdubblera (visa samma bild på alla bildskärmar). Mer information finns i handboken som följde med datorn.

Hitta användarhandboken för datorn

Ansluta bildskärmarna

För varje bildskärm som du vill använda ansluter du en videokabel (och en adapter om det behövs) från en videoutgång på datorn eller bildskärmskortet till skärmens videoingång. Kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna, annars kanske det inte visas någon bild på bildskärmen.

Om datorn har en eller flera Thunderbolt-portar kan du ansluta upp till två bildskärmar till de portarna. Om bildskärmarna också har Thunderbolt-portar kan du ansluta en bildskärm till en annan och sedan ansluta en av bildskärmarna till en Thunderbolt-port på datorn. Du kan också ansluta de båda skärmarna till olika Thunderbolt-portar på datorn.

Om datorn inte kan identifiera en bildskärm klickar du på knappen Sök bildskärmar i inställningspanelen Bildskärmar. Du kan också prova att försätta datorn i vila och sedan väcka den.

Ställa in bildskärmarna som ett utökat skrivbord

  1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Bildskärmar och sedan på Uppställning.
  2. Följ anvisningarna på skärmen.

Ställa in bildskärmarna för bildskärmsdubblering

  1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Bildskärmar.
  2. Ställ in samma upplösning på båda bildskärmarna.
  3. Klicka på Uppställning och välj sedan Skärmbildsdubblering.

Ställa in en del bildskärmar för bildskärmsdubblering och andra som utökat skrivbord

Om fler än två bildskärmar är anslutna till datorn kan du ange att vissa ska vara dubblerade bildskärmar och andra visa det utökade skrivbordet. Om du till exempel har tre skärmar kan två av dem visa samma bild medan den tredje visar det utökade skrivbordet.

  1. Ställ in alla bildskärmar som ett utökat skrivbord.
  2. Alternativ-dra en bildskärmssymbol till en annan bildskärmssymbol för att dubblera de två bildskärmarna.
Published Date: 2017-sep-11
Helpful?