OS X Mavericks: Pripojenie viacerých displejov k počítaču Mac

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Pripojenie viacerých displejov k počítaču Mac

K Macu je možné pripojiť viac než jeden displej. Na to budete potrebovať videokábel pre každý displej. Informácie o tom, čo budete potrebovať, nájdete v príručke dodávanej spolu s Macom alebo grafickou kartou.

Po pripojení displejov k Macu môžete vybrať, či budete displeje používať ako rozšírenú plochu alebo na zrkadlenie obrazu (videa). Ak vyberiete možnosť rozšírenej plochy, displeje vytvoria jednu veľkú kontinuálnu plochu. Ak vyberiete možnosť zrkadlenia obrazu, na každom displeji sa zobrazí rovnaký obraz.

Ak prehrávate disk DVD v televízore pripojenom k Macu, kliknite na tlačidlo Rozmiestnenie v nastaveniach Displeje a presuňte lištu do televízora. Ak sa tlačidlo Rozmiestnenie nezobrazuje, Mac je vybavený iba funkciou zrkadlenia (zobrazenia rovnakého obrazu na všetkých obrazovkách). Viac informácií nájdete v príručke dodávanej spolu s Macom.

Vyhľadať návod na obsluhu Macu

Pripojenie displejov

Ku každému displeju, ktorý chcete použiť, pripojte videokábel (podľa potreby aj adaptér) z výstupného videoportu v Macu alebo grafickú kartu do vstupného videoportu na displeji. Dbajte na správne a riadne pripojenie káblov. V opačnom prípade sa obraz nemusí zobraziť na displeji.

Ak má váš Mac jeden alebo viac portov Thunderbolt, môžete k týmto portom pripojiť až dva displeje. Ak majú displeje takisto porty Thunderbolt, môžete pripojiť jeden displej k druhému displeju a následne jeden z nich pripojiť k portu Thunderbolt na Macu. Takisto môžete pripojiť každý displej k inému portu Thunderbolt na Macu.

Ak sa displej nerozpozná, kliknite na tlačidlo Rozpoznať displeje v nastaveniach Displeje alebo prepnite Mac do režimu spánku a potom ho prebuďte.

Nastavenie displejov ako rozšírenej plochy

  1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Displeje a potom kliknite na Rozmiestnenie.
  2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenie displejov na zrkadlenie obrazu

  1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na Displeje.
  2. Nastavte obidva displeje na rovnaké rozlíšenie.
  3. Kliknite na Rozmiestnenie a vyberte Zrkadliť displeje.

Nastavenie niektorých displejov na zrkadlenie a ďalších displejov na rozšírenú plochu

Ak sú k Macu pripojené viac než dva displeje, niektoré z nich môžu byť zrkadlové displeje a na ďalších sa môže zobrazovať rozšírená plocha. Ak napríklad máte tri displeje, na dvoch z nich sa môžu zobrazovať rovnaké informácie a na treťom sa môže zobrazovať rozšírená plocha.

  1. Nastavte všetky displeje ako rozšírenú plochu.
  2. Stlačte kláves Option, potiahnite ikonu displeja na ikonu druhého displeja a tieto dva displeje budú zobrazovať zrkadlový obraz.
Published Date: 11.9.2017
Helpful?