OS X Mavericks: Podłączanie do Maca wielu monitorów

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Podłączanie do Maca wielu monitorów

Do Maca można podłączyć więcej niż jeden monitor. Potrzebny jest do tego kabel wideo (osobny dla każdego monitora). Szczegóły powinny znajdować się w instrukcji obsługi Maca lub dokumentacji karty graficznej.

Po podłączeniu monitorów do Maca możesz wybrać, czy mają być one używane do rozszerzania biurka, czy do wyświetlania sklonowanego ekranu. Jeśli wybierzesz rozszerzanie biurka, każdy monitor będzie wyświetlał inny fragment biurka Maca. Jeśli wybierzesz klonowanie ekranu, każdy monitor będzie wyświetlał ten sam obraz.

Jeśli odtwarzasz film DVD na ekranie telewizora podłączonego do Maca, otwórz preferencje monitorów i kliknij w przycisk Rozmieszczenie, a następnie przesuń ikonę paska menu do ikony ekranu telewizora. Jeśli w tym oknie nie ma przycisku Rozmieszczenie, oznacza to, że Mac może wyświetlać obraz tylko w trybie klonowania (ten sam na wszystkich podłączonych ekranach). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi Maca.

Znajdowanie instrukcji obsługi swojego Maca

Podłączanie monitorów

Podłącz monitory do Maca, używając kabli wideo (i przejściówek, jeśli jest to konieczne). Podłącz je do gniazd wyjścia wideo w Macu i gniazd wejścia wideo w monitorze Sprawdź, czy przewody są prawidłowo podłączone, ponieważ w przeciwnym przypadku nie zobaczysz obrazu na ekranie.

Jeśli używasz Maca wyposażonego w co najmniej jedno gniazdo Thunderbolt, możesz podłączyć do niego maksymalnie dwa monitory. Jeśli monitory te są również wyposażone w gniazda Thunderbolt, możesz podłączyć jeden monitor do drugiego, podłączonego bezpośrednio do gniazda Thunderbolt w Macu. Możesz również podłączyć każdy monitor do osobnego gniazda Thunderbolt w Macu.

Jeśli monitor nie został rozpoznany, kliknij w przycisk Wykryj monitory, znajdujący się w oknie preferencji monitorów. Możesz także spróbować uśpić Maca i ponownie go obudzić.

Wyświetlanie rozszerzonego biurka

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Monitory, a następnie w Rozmieszczenie.
  2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Wyświetlanie sklonowanego obrazu

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Monitory.
  2. Ustaw tę samą rozdzielczość na obu monitorach.
  3. Kliknij w Rozmieszczenie, a następnie zaznacz pole wyboru Klonuj ekran.

Wyświetlanie na niektórych monitorach sklonowanego ekranu, a na innych — rozszerzonego biurka

Jeśli do Maca podłączonych jest więcej monitorów niż dwa, możesz włączyć klonowanie ekranu na niektórych spośród nich, innych zaś użyć do wyświetlania rozszerzonego biurka. Na przykład, jeśli podłączone są trzy monitory, dwa z nich mogą pokazywać ten sam obraz, podczas gdy trzeci wyświetlać będzie inną część biurka.

  1. Skonfiguruj wszystkie monitory do wyświetlania rozszerzonego biurka.
  2. Przeciągnij ikonę jednego monitora do ikony drugiego monitora, trzymając naciśnięty klawisz Option, aby sklonować ich obraz.
Published Date: 2017-09-11
Helpful?