OS X Mavericks: Koble flere skjermer til Mac-maskinen

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Koble flere skjermer til Mac-maskinen

Det er mulig at du kan koble mer enn én skjerm til maskinen. Hvis du vil gjøre det, må du ha en skjermkabel for hver maskin. Se brukerhåndboken som ble levert med Mac-maskinen eller grafikkortet for å se hva du trenger.

Når du har koblet skjermene til Mac-maskinen, kan du velge om du vil bruke skjermene som utvidet skrivebord eller til Like skjermer-modus. Hvis du velger utvidet skrivebord, utgjør skjermene ett stort sammenhengende skrivebord. Hvis du velger like skjermer, viser alle skjermene samme bilde.

Hvis du viser DVD-innhold på skjermen til et TV-apparat som er koblet til Mac-maskinen, klikker du på Organiser-knappen i valgpanelet Skjermer og flytter menylinjen over til TV-skjermen. Hvis Organisering-knappen ikke vises, har Mac-maskinen din kun funksjonalitet for «like skjermer»-visning (samme skjermbilde på alle skjermer). Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med Mac-maskinen.

Finn brukerhåndboken for maskinen din

Koble til skjermene

For hver skjerm du vil bruke, kobler du en videokabel (og om nødvendig en adapter) fra videoutgangen eller grafikkortet på Mac-maskinen til videoinngangen på skjermen. Forsikre deg om at alle kabler er ordentlig koblet til. Hvis ikke, er det mulig at bildet ikke vil vises på skjermen.

Hvis Mac-maskinen har en eller flere Thunderbolt-porter, kan du koble til opptil to skjermer til portene. Hvis skjermene også har Thunderbolt-porter, kan du koble en skjerm til en annen og deretter koble en av skjermene til Thunderbolt-porten på Mac-maskinen. Du kan også koble skjermene til hver sin Thunderbolt-port på Mac-maskinen.

Hvis en skjerm ikke gjenkjennes, klikker du på Finn skjermer-knappen i Skjermer-valgpanelet, eller du kan prøve å sette Mac-maskinen i dvale og deretter vekke den.

Konfigurer skjermene som et utvidet skrivebord

  1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Skjermer og deretter på Organisering.
  2. Følg instruksjonene på skjermen.

Konfigurer skjermene for like skjermer

  1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Skjermer.
  2. Still inn begge skjermene slik at de har samme oppløsning.
  3. Klikk på Organisering, og velg deretter Like skjermer.

Konfigurer noen skjermer for like skjermer og andre for utvidet skrivebord

Hvis flere enn to skjermer er koblet til maskinen, kan du angi at noen skjermer skal være «like skjermer», mens kan du utvide skrivebordet på andre. Hvis du for eksempel har tre skjermer, kan du ha to skjermer som viser den samme informasjonen, og en hvor du kan utvide skrivebordet.

  1. Konfigurer alle skjermene som et utvidet skrivebord
  2. Tilvalg-flytt et skjermsymbol over et annet skjermsymbol for å vise samme bilde på begge skjermene.
Published Date: 11.sep.2017
Helpful?