OS X Mavericks: Spajanje više monitora na Mac računalo

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Spajanje više monitora na Mac računalo

Možda ćete moći spojiti više od jednoga monitora na svoje Mac računalo. Kako biste to učinili, potreban vam je video kabel za svaki monitor. Pogledajte priručnik koji ste dobili uz svoje Mac računalo ili grafičku karticu kako biste saznali što vam treba.

Nakon što ste spojili zaslone na svoje Mac računalo, možete odabrati želite li koristiti zaslone kao proširenu radnu površinu ili za zrcaljenje videozapisa. Ako odaberete proširenu radnu površinu, zasloni tvore jednu veliku kontinuiranu radnu površinu. Ako odaberete zrcaljenje videozapisa, zasloni pokazuju istu sliku.

Ako reproducirate DVD na televizoru spojenom na Mac računalo, kliknite tipku Raspored u postavkama zaslona i premjestite traku s izbornicima na televizor. Ako ne vidite tipku Raspored, na vašem Mac računalu moguće je samo zrcaljenje (prikazivanje iste slike na svim zaslonima). Za više informacija pogledajte priručnik koji ste dobili uz Mac računalo.

Nalaženje priručnika za Mac računalo

Spajanje zaslona

Za svaki monitor koji želite koristiti, spojite video kabel (i adapter ako je potrebno) iz izlaznog video porta na Mac računalu ili grafičkoj kartici na ulazni video port na monitoru. Provjerite jesu li kabeli dobro spojeni jer u protivnom nećete moći vidjeti sliku na zaslonu.

Ako vaše Mac računalo ima više od jednog Thunderbolt porta, možete spojiti do dva monitora na te portove. Ako monitori također imaju Thunderbolt portove, možete spojiti jedan monitor na drugi, a zatim spojiti jedan od monitora na Thunderbolt port na Mac računalu. Ili možete spojiti svaki monitor na različiti Thunderbolt port na Mac računalu.

Ako monitor nije prepoznat, kliknite tipku Detektiraj monitore u postavkama zaslona ili isključite Mac računalo u pripravno stanje, a zatim ga isključite iz pripravnog stanja.

Podešavanje zaslona kao proširenih radnih površina

  1. Odaberite Apple izbornik > Postavke sustava, kliknite na Zasloni, zatim kliknite na Raspored.
  2. Slijedite upute na zaslonu.

Podešavanje zaslona za zrcaljenje video zapisa

  1. Odaberite Apple izbornik > Postavke sustava i zatim kliknite Zasloni.
  2. Podesite oba zaslona na jednaku razlučivost.
  3. Kliknite Raspored, zatim odaberite Zrcaljenje prikaza.

Podešavanje nekih zaslona za zrcaljenje, a drugih za proširenu radnu površinu

Ako su više od dva zaslona spojeni na vaše Mac računalo, možete odrediti da neki od njih zrcale prikaze, a ostali da prikazuju proširenu radnu površinu. Primjerice, ako imate tri monitora, dva monitora mogu prikazivati iste informacije, a treći može prikazivati proširenu radnu površinu.

  1. Postavite zaslone kao proširenu radnu površinu
  2. Option-povucite ikonu zaslona na drugu ikonu zaslona da biste zrcalili ta dva zaslona.
Published Date: 11.09.2017.
Helpful?