OS X Mavericks: Připojení několika monitorů k počítači Mac

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Připojení několika monitorů k počítači Mac

K počítači Mac lze připojit více než jeden monitor. Pro každý monitor potřebujete video kabel. Informace o potřebném vybavení naleznete v příručce dodané s Macem nebo grafickou kartou.

Po připojení monitorů k Macu můžete určit, zda je chcete používat jako rozšířenou plochu nebo k zrcadlení videa. Pokud vyberete rozšířenou plochu, budou monitory tvořit jednu velkou kontinuální plochu. Pokud vyberete zrcadlení videa, bude na všech monitorech zobrazen stejný obraz.

Při přehrávání DVD na televizoru připojeném k Macu klikněte v předvolbách Monitory na tlačítko Uspořádání a přesuňte řádek nabídek na televizor. Není-li tlačítko Uspořádání k dispozici, znamená to, že váš Mac podporuje pouze zrcadlení (zobrazení stejného obrazu na všech obrazovkách). Další informace naleznete v příručce dodané s vaším Macem.

Vyhledání příručky pro počítač Mac

Připojení monitorů

U každého monitoru, který chcete použít, propojte videokabelem (případně doplněným o adaptér) videovýstup Macu nebo grafické karty s videovstupem monitoru. Zkontrolujte, zda jsou kabely řádně připojeny. V opačném případě by se na monitoru nemusel obraz zobrazit.

Pokud je váš počítač Mac vybaven jedním nebo více porty Thunderbolt, můžete k těmto portům připojit až dva monitory. Jsou-li porty Thunderbolt vybaveny i monitory, můžete připojit jeden monitor k druhému a poté připojit jeden z monitorů k vašemu počítači Mac. Nebo můžete připojit každý monitor k jednomu z portů Thunderbolt na vašem počítači Mac.

Pokud monitor nebyl rozpoznán, v předvolbách Monitory klikněte na tlačítko Zjistit monitory nebo uveďte Mac do režimu spánku a poté jej probuďte.

Nastavení monitorů jako rozšířené plochy

  1. V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému, klikněte na Monitory a poté na Uspořádání.
  2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení monitorů pro zrcadlení videa

  1. Z nabídky Apple vyberte Předvolby systému a poté klikněte na Monitory.
  2. Oba monitory nastavte na stejné rozlišení.
  3. Klikněte na Uspořádání a poté vyberte Zrcadlené monitory.

Nastavení některých monitorů pro zrcadlení a jiných monitorů jako rozšířené plochy

Pokud jsou k vašemu Macu připojeny více než dva monitory, můžete některé monitory nastavit jako zrcadlené monitory a jiné jako rozšířenou plochu. Pokud máte například tři monitory, můžete dva monitory nastavit na zobrazování stejných informací a třetí monitor na zobrazování rozšířené plochy.

  1. Nastavte všechny monitory jako rozšířenou plochu.
  2. Chcete-li dva monitory zrcadlit, stiskněte klávesu Alt a přetáhněte ikonu monitoru na jinou ikonu monitoru.
Published Date: 11.9.2017
Helpful?