iCloud: Ställ in Min bildström i iCloud

Ställ in Min bildström i iCloud

Nya bilder visas automatiskt på alla iOS-enheter (med iOS 8 eller senare), datorer och Apple TV-enheter där du aktiverar Min bildström, oavsett vilken iOS-enhet eller dator du använder när du tar eller importerar en ny bild.

På en Mac med Bilder

På en Windows‑dator

  1. Om det inte redan är installerat på datorn hämtar du iCloud för Windows-appen.

  2. Öppna iCloud för Windows-appen aktivera sedan Bilder.

    Klicka på Alternativ och aktivera sedan Min bildström.

  3. Klicka på Utför.

Obs! Min bildström är inte tillgängligt för nya konton eller iCloud för Windows-appen (version 10). Se Hålla bilder uppdaterade mellan enheter med iCloud.

Published Date: 2019-aug-13
Helpful?