iCloud: Mój strumień zdjęć w usłudze iCloud

Mój strumień zdjęć w usłudze iCloud

Dzięki funkcji Mój strumień zdjęć zdjęcia zrobione za pomocą urządzeń iOS lub zaimportowane do któregokolwiek z Twoich komputerów pojawiają się automatycznie na wszystkich Twoich urządzeniach. Dzięki temu masz łatwy dostęp do wszystkich najnowszych zdjęć na wszystkich swoich urządzeniach.

Uwaga: W niektórych przypadkach Mój strumień zdjęć nie jest dostępny dla nowo utworzonych kont. Zobacz Uaktualnianie zdjęć na wszystkich urządzeniach dzięki usłudze iCloud.

Sposób działania

Możesz zrobić zdjęcie za pomocą urządzenia iOS albo zaimportować zdjęcia z aparatu cyfrowego do Maca, iPada lub komputera z systemem Windows. iCloud automatycznie przesyła zdjęcia przez dowolne dostępne połączenie Wi-Fi lub Ethernet do Twoich innych urządzeń. W albumie Mój strumień zdjęć jest dostępne do 1000 zdjęć zrobionych w ciągu ostatnich 30 dni.

Zdjęcia pojawiają się w folderze Mój strumień zdjęć na następujących urządzeniach:

  • Na komputerze Mac: w aplikacji Zdjęcia (jeśli funkcja Zdjęcia iCloud nie jest włączona)

  • Na urządzeniu z systemem iOS (iOS 8 lub nowszym): w aplikacji Zdjęcia (jeśli funkcja Zdjęcia iCloud nie jest włączona)

  • Na urządzeniu Apple TV: w aplikacji Zdjęcia lub Zdjęcia iCloud

  • Na komputerze z systemem Windows: w bibliotece obrazów

Uwaga: Jeśli na urządzeniu są włączone funkcje Zdjęcia iCloud i Mój strumień zdjęć, najnowsze zdjęcia są przesyłane do usługi iCloud i pojawiają się w albumie Wszystkie zdjęcia w aplikacji Zdjęcia na urządzeniu z systemem iOS (iOS 8.1 lub nowszym) lub komputerze Mac (z systemem OS X 10.10.3 lub nowszym).

Aby oszczędzać miejsce, na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch funkcja Mój strumień zdjęć przechowuje maksymalnie 1000 zdjęć z ostatnich 30 dni. Na Macu i komputerze z systemem Windows można automatycznie pobierać i trwale przechowywać wszystkie zdjęcia z Mojego strumienia zdjęć.

Jeśli korzystasz z trybu szybkich zdjęć lub funkcji stabilizacji obrazu, do Mojego strumienia zdjęć zostaną dodane tylko zdjęcia wybrane na ulubione w przypadku trybu szybkich zdjęć i ostateczne złożone ujęcie w przypadku funkcji stabilizacji obrazu. Jeśli chcesz, aby do albumu Mój strumień zdjęć były przesyłane wszystkie zdjęcia zrobione w trybie serii, a na telefonie iPhone masz system iOS 8 lub nowszy, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie iOS 10.3 lub nowszym: Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Nazwa użytkownika] > iCloud > Zdjęcia, a następnie włącz opcję Prześlij zdjęcia z serii.

  • W systemie iOS 10.2 lub starszym: Wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Zdjęcia (lub Ustawienia > Zdjęcia i aparat), a następnie włącz opcję Prześlij zdjęcia z serii.

Uwaga: Aby zapobiec niezamierzonemu lub nadmiernemu wykorzystywaniu, funkcja Mój strumień zdjęć ogranicza liczbę zdjęć, które można przesłać w ciągu godziny, dnia i miesiąca. Zapoznaj się z artykułem Wsparcia Apple Limity funkcji Mój strumień zdjęć i Albumy udostępniane.

Published Date: 2019-01-02
Helpful?