iCloud: Mój strumień zdjęć — przegląd

Mój strumień zdjęć — przegląd

Dzięki funkcji Mój strumień zdjęć zdjęcia zrobione za pomocą urządzeń iOS lub zaimportowane do któregokolwiek z Twoich komputerów pojawiają się automatycznie na wszystkich Twoich urządzeniach. Dzięki temu masz łatwy dostęp do wszystkich najnowszych zdjęć na wszystkich swoich urządzeniach.

Uwaga: W niektórych przypadkach Mój strumień zdjęć nie jest dostępny dla nowo utworzonych kont. Dowiedz się, jak używać Zdjęć iCloud do przechowywania zdjęć i nagrań wideo w iCloud.

Sposób działania

Możesz zrobić zdjęcie za pomocą urządzenia iOS albo zaimportować zdjęcia z aparatu cyfrowego do Maca, iPada lub komputera z systemem Windows. iCloud automatycznie przesyła zdjęcia przez dowolne dostępne połączenie Wi-Fi lub Ethernet do Twoich innych urządzeń. W albumie Mój strumień zdjęć jest dostępne do 1000 zdjęć zrobionych w ciągu ostatnich 30 dni.

Zdjęcia pojawiają się w folderze Mój strumień zdjęć na następujących urządzeniach:

  • Na komputerze Mac: w aplikacji Zdjęcia (jeśli funkcja Zdjęcia iCloud nie jest włączona)

  • Na urządzeniu z systemem iOS (iOS 8 lub nowszym): w aplikacji Zdjęcia (jeśli funkcja Zdjęcia iCloud nie jest włączona)

  • Na urządzeniu Apple TV: W aplikacji Zdjęcia lub Zdjęcia iCloud

  • Na komputerze z systemem Windows: W bibliotece obrazów

Uwaga: Jeśli na urządzeniu są włączone funkcje Zdjęcia iCloud i Mój strumień zdjęć, najnowsze zdjęcia są przesyłane do usługi iCloud i pojawiają się w albumie Wszystkie zdjęcia w aplikacji Zdjęcia na urządzeniu z systemem iOS (iOS 8.1 lub nowszym) lub komputerze Mac (z systemem OS X 10.10.3 lub nowszym).

Aby oszczędzać miejsce, na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch funkcja Mój strumień zdjęć przechowuje maksymalnie 1000 zdjęć z ostatnich 30 dni. Na Macu i komputerze z systemem Windows można automatycznie pobierać i trwale przechowywać wszystkie zdjęcia z Mojego strumienia zdjęć.

Jeśli korzystasz z trybu szybkich zdjęć lub funkcji stabilizacji obrazu, do Mojego strumienia zdjęć zostaną dodane tylko zdjęcia wybrane na ulubione w przypadku trybu szybkich zdjęć i ostateczne złożone ujęcie w przypadku funkcji stabilizacji obrazu. Jeśli chcesz, aby do albumu Mój strumień zdjęć były przesyłane wszystkie zdjęcia zrobione w trybie serii, a na telefonie iPhone masz system iOS 8 lub nowszy, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie iOS 10.3 lub nowszym: Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Nazwa użytkownika] > iCloud > Zdjęcia, a następnie włącz opcję Prześlij zdjęcia z serii.

  • W systemie iOS 10.2 lub starszym: Wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Zdjęcia (lub Ustawienia > Zdjęcia i aparat), a następnie włącz opcję Prześlij zdjęcia z serii.

Uwaga: Aby zapobiec niezamierzonemu lub nadmiernemu wykorzystywaniu, funkcja Mój strumień zdjęć ogranicza liczbę zdjęć, które można przesłać w ciągu godziny, dnia i miesiąca. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Wsparcia Apple Limity funkcji Udostępniane albumy i Mój strumień zdjęć.

Published Date: 2018-10-25
Helpful?