iCloud: Tworzenie, edytowanie i usuwanie przypomnień na stronie iCloud.com

Tworzenie, edytowanie i usuwanie przypomnień na stronie iCloud.com

Wszystkie przypomnienia utworzone przy użyciu aplikacji Przypomnienia na stronie iCloud.com są umieszczane na liście przypomnień. Przypomnienia można porządkować, tworząc nową listę przypomnień, na przykład listę zakupów lub listę rzeczy do zrobienia w pracy lub szkole.

Tworzenie przypomnienia

 1. Wybierz listę dla nowego przypomnienia lub kliknij w przycisk Dodaj u góry okna, aby utworzyć nową listę.

 2. Kliknij w przycisk Nowa pozycja.

 3. Wpisz nazwę przypomnienia (np. Wizyta u dentysty) w wyświetlonym polu tekstowym.

 4. Po zakończeniu naciśnij klawisz Return lub kliknij w przycisk Szczegóły, aby doprecyzować ustawienia przypomnienia.

  • Ustawianie alertu: Kliknij w opcję W dniu, a następnie ustaw datę i godzinę, kiedy chcesz otrzymać przypomnienie. Kliknij w menu podręczne Bez powtarzania, a następnie wybierz częstotliwość powtarzania.

  • Przenoszenie przypomnienia na inną listę: Kliknij w menu podręczne Lista, a następnie wybierz listę.

  • Przypisywanie priorytetu: Kliknij w menu podręczne Priorytet, a następnie wybierz jedną z opcji. Rzeczy z priorytetami są wyświetlane z jednym, dwoma lub trzema wykrzyknikami na liście przypomnień.

  • Dodawanie notatki: W polu tekstowym wpisz opis lub inne informacje. Aby później odczytać notatkę, zaznacz przypomnienie i kliknij w przycisk Szczegóły.

Edytowanie przypomnienia

 1. Zaznacz listę, na której wyświetlane jest przypomnienie, a następnie wybierz przypomnienie, które chcesz edytować.

 2. Kliknij w przycisk Szczegóły, a następnie wprowadź zmiany.

 3. Kliknij w przycisk Gotowe.

Usuwanie przypomnienia

 1. Zaznacz listę, na której wyświetlane jest przypomnienie, a następnie wybierz przypomnienie, które chcesz usunąć.

  OSTRZEŻENIE: Usunięcie przypomnienia spowoduje jego usunięcie z każdego urządzenia, na którym włączono aplikację Przypomnienia iCloud.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij klawisz Delete lub Backspace.

  • Kliknij w przycisk Szczegóły, a następnie w oknie Szczegóły kliknij w przycisk Usuń.

Uwaga: W przypadku nieumyślnego usunięcia przypomnień możesz je odzyskać za pomocą strony iCloud.com. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Odzyskiwanie kontaktów, kalendarzy i innych rzeczy w aplikacji Ustawienia iCloud.

Published Date: 2019-04-10
Helpful?