OS X Mountain Lion: Alternativer for sikkerhetskopiering av Mac-maskinen

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Alternativer for sikkerhetskopiering av Mac-maskinen

Bilder, musikk, dokumenter og programvare er viktig. Den beste måten å beskytte innholdet på, er å sikkerhetskopiere alle filene på Mac-maskinen. Det kan du gjøre på flere måter.

Time Machine

Time Machine sikkerhetskopierer alt innholdet på Mac-maskinen, inkludert bilder, musikk, filmer og dokumenter. Når du har stilt inn Time Machine, sikkerhetskopierer den innholdet på Mac-maskinen regelmessig uten at du trenger å gjøre noe.

Oversikt over Time Machine

CD-er og DVD-er

Du kan opprette en brennemappe som inneholder alle de viktige filene dine. Når du vil sikkerhetskopiere de viktige filene til en CD- eller DVD-plate, åpner du mappen og klikker på Brenn.

Opprett og bruk en brennemappe

Andre disker

Hvis du har to harddisker, kan du sikkerhetskopiere filer ved å kopiere dem fra én disk til en annen. Du kan spare plass ved å komprimere et objekt før du kopierer det til en sikkerhetskopidisk ved å markere det og velge Arkiv > Komprimer.

Hvis harddisken er delt inn i partisjoner, kan du sikkerhetskopiere filer fra én partisjon til en annen. Denne løsningen er ikke like sikker som de andre alternativene fordi sikkerhetskopien kan gå tapt sammen med originalfilene hvis harddisken blir ødelagt.

Partisjoner en disk

Diskverktøy

Hvis du vil sikkerhetskopiere flere filer enn det er plass til på én enkelt CD eller DVD, kan du bruke Diskverktøy til å lage en komprimert diskfil av filene.

Last Modified: 11.nov.2015
Helpful?

Additional Product Support Information