OS X Mountain Lion: Om administrasjon av Stedstjenester

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Om administrasjon av Stedstjenester

Stedstjenestene gjør det mulig for programmer og nettsteder å samle inn og bruke informasjon basert på hvor datamaskinen befinner seg. Programmet eller nettstedet kan ikke bruke stedsinformasjonen din før du har gitt tillatelse. Din omtrentlige plassering fastslås utifra informasjon fra lokale Wi-Fi-nettverk og samles inn av Stedstjenester på en slik måte at du ikke kan identifiseres.

Programmer som du har gitt tillatelse til å bruke Stedstjenester, vises i Personvern-panelet i Sikkerhet og personvern-valgpanelet. Avkrysningsruter viser hvorvidt Stedstjenester er slått av eller på for et program. Hvis du ikke vil tillate bruk av Stedstjenester for ett eller flere programmer, kan du slå det av ved å fjerne markeringen ved siden av programmet. Hvis du slår av Stedstjenester for et program, vil du bli bedt om å slå dem på igjen neste gang programmet forsøker å bruke stedsinformasjon.

Du kan også slå av Stedstjenester fullstendig ved å fjerne markeringen for Aktiver stedstjenester i Personvern-panelet i Sikkerhet og personvern-valgpanelet. Selv om du deaktiverer Stedstjenester, kan programmer fra tredjeparter og nettsteder benytte andre måter å avgjøre plasseringen din på.

Hvis du tillater at programmer eller nettsteder fra tredjeparter bruker stedsinformasjon, er det tredjepartens og ikke Apples vilkår og retningslinjer angående personvern som gjelder. Du bør gå gjennom vilkårene og retningslinjene deres angående personvern, slik at du er innforstått med hvordan de håndterer stedsinformasjonen din.

Published Date: 20.okt.2015
Helpful?