OS X Mountain Lion: การบีบอัดและยกเลิกการบีบอัดไฟล์และโฟลเดอร์

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป
การบีบอัดและยกเลิกการบีบอัดไฟล์และโฟลเดอร์

ไฟล์ที่บีบอัดจะใช้พื้นที่ดิสก์น้อยกว่าไฟล์ที่ไม่ได้บีบอัด ดังนั้นการบีบอัดจึงมีประโยชน์สำหรับการทำสำเนาสำรองข้อมูลของคุณหรือสำหรับการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

  • ในการบีบอัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ ให้กดแป้น Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ หรือแตะโดยใช้สองนิ้ว จากนั้นเลือก บีบอัด จากเมนูคีย์ลัด

    หากคุณบีบอัดรายการเดียว ไฟล์ที่บีบอัดจะมีชื่อของรายการเดิมพร้อมด้วยนามสกุล .zip หากคุณบีบอัดรายการหลายรายการในคราวเดียว ไฟล์ที่บีบอัดจะถูกเรียกว่า Archive.zip

  • ในการยกเลิกการบีบอัด (ขยาย) รายการ ให้คลิกสองครั้งที่ไฟล์ .zip
วันที่เผยแพร่: 11 พ.ย. 2558
เป็นประโยชน์ไหม
มี 94% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์