OS X Mountain Lion: Přenos souborů mezi dvěma počítači pomocí diskového režimu

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Přenos souborů mezi dvěma počítači pomocí diskového režimu

Pokud máte dva počítače Mac s rozhraním FireWire nebo Thunderbolt, můžete je připojit tak, aby se jeden z nich jevil v druhém počítači jako externí pevný disk. To se nazývá „diskový režim“.

 1. Připojte dva počítače pomocí kabelu FireWire nebo Thunderbolt.
 2. Spuštění počítače tak, aby mohl být používán jako disk v diskovém režimu:
  • Pokud je počítač vypnutý, přidržte klávesu T a spusťte jej.

  • Je-li počítač zapnutý, vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Startovací disk a potom na Diskový režim.

   Po spuštění počítače se na ploše druhého počítače zobrazí ikona disku.

 3. Soubory přeneste přetažením na disk a z disku.
 4. Vysuňte disk přetažením jeho ikony do Koše.

  Při přetahování se ikona Koš změní na ikonu Vysunout.

 5. Počítač, který jste použili jako disk, vypněte stisknutím zapínacího tlačítka a potom odpojte kabel.
Published Date: 11.9.2017
Helpful?