Talen

Basiskenmerken van de Mac: Time Machine maakt een reservekopie van een Mac

Lees hier hoe u Time Machine instelt om reservekopieën te maken, hoe u items herstelt, hoe u systeemherstel gebruikt om de gehele Mac te herstellen zoals die op een specifieke datum was, hoe u reservekopieën migreert naar een nieuwe Mac en meer.

Time Machine is de ingebouwde functie voor reservekopieën van OS X dat met een Mac en een externe harde schijf (afzonderlijk verkrijgbaar) of AirPort Time Capsule werkt. Sluit de schijf aan, draag Time Machine op deze te gebruiken, en ontspan. Time Machine maakt automatisch een reservekopie van de gehele Mac, inclusief systeembestanden, programma's, accounts, voorkeuren, e-mailberichten, muziek, foto's, films en documenten. Time Machine onderscheidt zich echter van andere programma's voor het maken van reservekopieën omdat het niet alleen een reservekopie van alle bestanden bewaart maar ook onthoudt hoe de Mac er op een bepaalde dag uitzag. U kunt dus zien hoe de Mac er in het verleden uitzag. Time Machine maakt elk uur een reservekopie van de afgelopen 24 uur, dagelijkse reservekopieën van de afgelopen maand en wekelijkse reservekopieën totdat de reservekopieschijf vol is.

In OS X Lion en hoger kunt u het volgende doen:

 • Een Time Machine-reservekopie coderen.
 • Start op vanaf OS X Recovery met behulp van de Time Machine-reservekopieschijf. Met OS X v10.7.3 en hoger maakt Time Machine ook een reservekopie van het herstelsysteem op de Mac naar de reservekopieschijf. Hierdoor kunt u indien nodig de Time Machine-schijf gebruiken om de Mac op te starten. Sluit gewoon de Time Machine-schijf aan en houd vervolgens de Option-toets ingedrukt tijdens het opstarten om deze als opstartschijf te selecteren.

In OS X Mountain Lion en hoger kunt u het volgende doen:

 • AirPort Time Capsule-reservekopieën en netwerkreservekopieën coderen.
 • Meerdere bestemmingen voor de reservekopie selecteren. Time Machine kiest er dan één voor de reservekopiecycli.
 • Reservekopieën voltooien wanneer de Mac zich in Power Nap bevindt (bij compatibele Macs).

In OS X Mavericks kunt u het volgende doen:

 • Op de hoogte blijven van de status van de eerste reservekopie via Berichtgeving. Time Machine toont een melding wanneer de eerste reservekopie is voltooid of als er tijdens de eerste reservekopie problemen optreden. 
  melding in time machine

Het menu Time Machine

Via het menu Time Machine in de menubalk kunt u ook weten wanneer een reservekopie wordt gemaakt op de achtergrond. Tijdens het maken van een reservekopie verschijnt een extra pijl bij het menu in Mavericks of draait de pijl naar links in lagere OS X-versies.

 symbool voor inactief    symbool time machine-waarschuwingsymbool voor waarschuwing
inactief bezig met
reservekopie
reservekopie lukt niet

U kunt de status van de reservekopie controleren door te klikken op het symbool van Time Machine in de menubalk. Als het symbool van Time Machine in de menubalk op een mogelijk probleem wijst, klikt u erop om te zien waarom Time Machine de reservekopie niet kan maken.

menu van time machine

Opmerking: u kunt ook dit menu selecteren terwijl u de Option-toets ingedrukt houdt om meer opties weer te geven zoals de reservekopieschijf controleren of handmatig een andere reservekopieschijf kiezen om in te zoeken.

Meer informatie

Voor meer informatie over de configuratie en het gebruik van Time Machine selecteert u één van de onderwerpen hieronder.

Alles verbergen | Alles weergeven

Time Machine-reservekopieën met een externe schijf instellen

Time Machine instellen is even eenvoudig als een externe harde schijf aansluiten op de Mac via Thunderbolt, FireWire of USB.

Als u geen Time Machine-reservekopieapparaat hebt opgegeven en u sluit een externe schijf aan, verschijnt in Time Machine een dialoogvenster dat gelijkt op het onderstaande:

Opmerking: de tekst 'Mijn reservekopie (489,5 GB)' in het voorbeeld hierboven wordt vervangen door de naam en de capaciteit van de aangesloten externe schijf.

 • Klik op 'Gebruik als reservekopieschijf' om te bevestigen dat u de schijf voor Time Machine-reservekopieën wenst te gebruiken.  Time Machine-voorkeuren wordt vervolgens geopend met deze schijf geselecteerd als de reservekopieschijf.
 • Selecteer 'Codeer reservekopieschijf' als u de externe schijf voor de Time Machine-reservekopieën wilt coderen met FileVault 2 (OS X Lion en hoger).

U hoeft alleen deze stappen te volgen om Time Machine automatisch reservekopieën van de Mac te laten maken. Het paneel Time Machine in Systeemvoorkeuren ziet er ongeveer als volgt uit:

Opmerking: de tekst 'Mijn reservekopie' en de capaciteit van de schijf in het voorbeeld hierboven worden vervangen door de naam en de capaciteit van de externe schijf die u als de Time Machine-reservekopieschijf configureert.

Een nieuwe schijf handmatig voorbereiden voor Time Machine

 1. Volg deze stappen om een schijf te wissen voordat u deze gebruikt met Time Machine:
 2. Open Schijfhulpprogramma (in de map Hulpprogramma's).
 3. Sluit de schijf aan als dit nog niet is gedaan.
 4. Selecteer links in het venster Schijfhulpprogramma de schijf die u wilt gebruiken met Time Machine.
 5. Optioneel: als u de schijf wilt partitioneren, klikt u op het tabblad 'Partitioneren' en selecteert u een indeling. Zorg ervoor dat 'Mac OS Uitgebreid (journaled)' is geselecteerd in het menu Structuur voor de partitie die voor reservekopieën wordt gebruikt. Klik op Toepassen.
 6. Klik op het tabblad 'Wissen'.
 7. Optioneel: als u de schijf veilig wilt wissen, klikt u op 'Beveiligingsopties' om deze te configureren en klikt u vervolgens op 'OK'.
 8. Klik op 'Wis'.
 9. Open na het wissen de Time Machine-voorkeuren in Systeemvoorkeuren en configureer zoals in het onderdeel hierboven wordt beschreven.
   

Informatie over de eerste reservekopie

U wilt mogelijk Time Machine 's avonds instellen zodat de eerste reservekopie 's nachts wordt gemaakt. Afhankelijk van de grootte van het OS  X-volume kan deze immers even duren. U mag het proces van de eerste reservekopie niet onderbreken. U kunt de Mac blijven gebruiken terwijl Time Machine reservekopieën maakt.

Zodra de eerste reservekopie is gemaakt, maakt Time Machine vervolgens elk uur reservekopieën van enkel de bestanden die zijn gewijzigd op de Mac sinds de laatste reservekopie (zolang de reservekopieschijf is aangesloten).

Tip: u kunt op elk moment een Time Machine-reservekopiecyclus handmatig starten door Maak nu reservekopie te kiezen in het menu Time Machine, zelfs als de Time Machine-voorkeuren zijn uitgeschakeld.

Een reservekopieschijf handmatig selecteren

U kunt een reservekopieschijf handmatig selecteren in het paneel Time Machine van Systeemvoorkeuren.

 1. Kies het menu Time Machine > Open Time Machine-voorkeuren...
 2. Klik linksonder op het hangslot als dit is vergrendeld en voer de naam en het wachtwoord van een beheerder in om dit te ontgrendelen.
 3. Klik op 'Selecteer schijf...'
 4. Selecteer een schijf en klik vervolgens op 'Gebruik schijf'.

Opmerking: als in OS X Mountain Lion en hoger al een apparaat voor reservekopieën is geselecteerd, wordt u gevraagd op één van deze opties te klikken:

 • Annuleer - Het proces wordt geannuleerd en de Time Machine-instellingen blijven ongewijzigd.
 • Vervang (naam huidige schijf) - Time Machine gebruikt de huidige schijf niet meer en vervangt deze door de nieuwe selectie.
 • Gebruik beide - Time Machine gebruikt meerdere apparaten voor reservekopieën. Raadpleeg 'Een extra Time Machine-reservekopie instellen (OS X Mountain Lion of hoger)' hieronder voor informatie.

Een reservekopieschijf selecteren

Wanneer u in de Time Machine-voorkeuren een schijf selecteert om de reservekopiegegevens te bewaren, ziet u hier alle beschikbare schijven die voor het bewaren van reservekopieën kunnen worden gebruikt. Als u een schijf hebt gepartitioneerd, worden de partities die hiervoor in aanmerking komen ook in de lijst weergegeven. Als u de gewenste schijf niet in de lijst ziet, controleert u het volgende:

 • Time Machine kan alleen reservekopieën bewaren in een externe schijf die op een AirPort Extreme 802.11ac-basisstation is aangesloten. Time Machine kan geen reservekopieën bewaren in externe schijven die op andere AirPort Extreme-basisstations zijn aangesloten.
 • De meest voorkomende structuur voor een Time Machine-reservekopieschijf is Mac OS Uitgebreid (journaled) maar Time Machine ondersteunt ook de structuren Mac OS Uitgebreid (hoofdlettergevoelig, journaled) en XSan.
 • Time Machine kan geen reservekopie bewaren op een schijf die voor Microsoft Windows is geformatteerd (NTFS- of FAT-structuur).  Als u een NTFS- of FAT-geformatteerde schijf selecteert, vraagt Time Machine u de schijf opnieuw te formatteren. Kies een andere schijf of formatteer de schijf opnieuw in de structuur Mac OS Uitgebreid (journaled). Belangrijk: wanneer u een schijf opnieuw formatteert, worden alle bestanden op de schijf verwijderd. Doe dit dus alleen als u deze bestanden niet meer nodig hebt of als u kopieën van deze bestanden op een andere schijf hebt.
 • Als de schijf met het partitietype MBR (hoofdopstartrecord) is gepartitioneerd, zijn sommige partities mogelijk niet beschikbaar voor gebruik met Time Machine. De GPT (GUID-partitietabel) wordt aanbevolen.
 • Time Machine werkt het best wanneer u de reservekopieschijf alleen gebruikt voor reservekopieën met Time Machine. Als u bestanden bewaart op een reservekopieschijf, maakt Time Machine geen reservekopie van die bestanden en wordt de beschikbare ruimte voor reservekopieën met Time Machine herleid. 

Time Machine instellen voor reservekopieën met een AirPort Time Capsule

Als u een AirPort Time Capsule in het netwerk hebt, kunt u deze gebruiken als Time Machine-reservekopieschijf. Raadpleeg de documentatie die bij de AirPort Time Capsule is geleverd voor informatie over de configuratie ervan in een thuisnetwerk. Zodra de AirPort Time Capsule is geconfigureerd voor een thuisnetwerk:

 1. Open Time Machine-voorkeuren en klik op 'Selecteer schijf…'. 
 2. Selecteer de AirPort Time Capsule die u wenst te gebruiken voor reservekopieën in het geopende venster.

In OS X Mountain Lion of hoger kunt u de optie 'Codeer reservekopieën' selecteren om de reservekopie op de AirPort Time Capsule te coderen met FileVault 2.

Tip: klik op 'Stel andere Time Capsule in' om het AirPort-configuratieprogramma te openen en de AirPort Time Capsule in te stellen en te configureren. Voer de naam en het wachtwoord in, of alleen het wachtwoord, die u hebt ingesteld voor de AirPort Time Capsule via het AirPort-configuratieprogramma. 

Over de eerste reservekopie op een AirPort Time Capsule

De eerste reservekopie gebeurt mogelijk sneller als u de computer in dezelfde kamer als de AirPort Time Capsule houdt of als u een Ethernet-kabel gebruikt om de Mac aan te sluiten op een van de Ethernet-poorten van de AirPort Time Capsule. U mag het proces van de eerste reservekopie niet onderbreken door de computer in sluimerstand te plaatsen of uit te schakelen. U kunt de Mac blijven gebruiken terwijl Time Machine reservekopieën maakt.  Hier vindt u meer informatie over het maken van reservekopieën met een AirPort Time Capsule voor de eerste keer

Zodra de eerste reservekopie is gemaakt, maakt Time Machine vervolgens reservekopieën van enkel de bestanden die zijn gewijzigd op de Mac sinds de laatste reservekopie. De volgende reservekopieën gebeuren als de verbinding tussen de Mac en de reservekopieschijf niet is verbroken. U kunt een Time Machine-reservekopiecyclus handmatig starten door 'Maak nu reservekopie' te selecteren in het menu Time Machine van de menubalk.

Een extra Time Machine-reservekopie instellen (OS X Mountain Lion en Mavericks)

Met Time Machine in OS X Mountain Lion kunt u extra bestemmingen voor Time Machine-reservekopieën toevoegen aan de lijst met Time Machine-reservekopieën. Dit kunt u gebruiken om een extra Time Machine-reservekopie aan te maken of om een andere Time Machine-reservekopie op een andere locatie te bewaren. U kunt bijvoorbeeld een bestemming voor Time Machine-reservekopieën thuis hebben en een andere op het werk.

Voeg gewoon een externe schijf of AirPort Time Capsule toe via het paneel Time Machine in Systeemvoorkeuren door de stappen hierboven uit te voeren.

Zodra Time Machine hiervoor is geconfigureerd, schakelt het tussen de verschillende bestemmingen voor Time Machine-reservekopieën. Als een bestemming niet wordt gevonden op het moment dat de reservekopie wordt gemaakt, slaat Time Machine die bestemming voor reservekopieën over. Time Machine probeert de reservekopie te bewaren op de volgende bestemming in de lijst totdat er één wordt gevonden om de reservekopie te voltooien.

Items selecteren die niet in de reservekopie mogen worden opgenomen

Klik in Time Machine-voorkeuren op de knop 'Opties' om instellingen aan te passen. Een venster zoals het volgende verschijnt:

In dit venster kunt u ervoor zorgen dat bestanden, mappen of complete volumes niet in de reservekopie worden opgenomen. U wenst dit mogelijk te doen om te vermijden dat de reservekopieschijf snel vol wordt. Als u bijvoorbeeld regelmatig een heel groot bestand (bijv. groter dan 1 GB) wijzigt, wenst u wellicht het bestand aan de lijst 'Laat deze onderdelen weg uit reservekopieën' toe te voegen. Time Machine maakt een reservekopie van gewijzigde bestanden, ongeacht de mate waarin het bestand  is gewijzigd sinds de vorige reservekopie. 

Met de optie 'Waarschuw nadat oude reservekopieën zijn verwijderd' waarschuwt Time Machine u wanneer oudere reservekopieën worden verwijderd op de reservekopieschijf om zo ruimte te maken voor nieuwere reservekopieën.  

Gegevens herstellen via Time Machine-reservekopieën

Met Time Machine kunt u 'in de tijd teruggaan' om bestanden, versies van bestanden of het gehele systeem te herstellen. Zorg ervoor dat de reservekopieschijf is aangesloten en geactiveerd. Als dit niet het geval is, wordt in Time Machine het volgende gemeld: 'Uw Time Machine-reservekopieschijf is onvindbaar'.

Specifieke bestanden of mappen herstellen

Kies Activeer Time Machine in het menu Time Machine. De herstelinterface wordt weergegeven. U kunt de vensters letterlijk zien zoals ze 'indertijd' zijn weergegeven. 


U kunt de tijdbalk rechts in het venster gebruiken om terug te gaan naar een bepaald punt in de tijd. De tijdbalk toont de uren van alle reservekopieën op de schijf. Als u niet precies weet wanneer u een bestand hebt verwijderd of gewijzigd, kunt u de pijl achteruit gebruiken om Time Machine automatisch doorheen de tijd te laten reizen om u te tonen wanneer die map voor het laatst is gewijzigd.

Opmerking: de datums in roze geven de gegevens weer die zich bevinden op het Time Machine-reservekopieapparaat. De datums in wit geven de gegevens weer die zich bevinden op de Mac. In OS X Lion v10.7 en hoger hebben draagbare Macs de functie lokale momentopnamen

U kunt ook een zoekopdracht met Spotlight in de Finder uitvoeren. Voer gewoon een zoekterm in het zoekveld van Spotlight in en gebruik de pijl achteruit om Time Machine in de reservekopieën te laten zoeken naar wat u precies nodig hebt.

Voordat u een bestand herstelt, kunt u ook Snelle weergave gebruiken voor een voorvertoning van een bestand zodat u er zeker van bent dat u het juiste bestand hebt. Markeer het bestand en druk op de spatiebalk voor een snelle weergave.

Als u het bestand of de map wilt herstellen, selecteert u deze en klikt u op de knop 'Herstel'. Het bestand wordt automatisch gekopieerd naar het bureaublad of de juiste map.  Als het bestand dat u herstelt dezelfde naam heeft als een ander bestand op dezelfde locatie, wordt u gevraagd welk bestand u wilt behouden of indien u beide bestanden wilt behouden.

Het gehele systeem via een reservekopie herstellen

Als u een reservekopie die door een Mac is gemaakt, terugzet naar de dezelfde Mac

Houd bij het opstarten de Command- en R-toetsen ingedrukt om de computer vanaf het herstelsysteem op te starten. Het geopende herstelmenu biedt de optie om te herstellen vanaf een Time Machine-reservekopie. Als u Mac OS X Snow Leopard gebruikt, start u de computer op vanaf de installatieschijf. Gebruik vervolgens het hulpprogramma 'Zet terug van Time Machine-reservekopie'.

Opmerking: als de melding 'U kunt deze reservekopie niet terugzetten, omdat deze is gemaakt met een ander type Mac' verschijnt wanneer u een reservekopie terugzet die op een andere Mac is gemaakt, volgt u de instructies op het scherm. Als u de reservekopie van een Mac probeert terug te zetten op een andere Mac, gebruikt u de Migratie-assistent om de gegevens van de reservekopie over te brengen zoals wordt beschreven in het volgende onderdeel.

Een Time Machine-reservekopie migreren naar een nieuwe Mac

Als u een nieuwe Mac hebt, kunt u alle programma's, bestanden, instellingen en andere informatie overzetten vanaf een Time Machine-reservekopie die u eerder hebt gemaakt. Wanneer u de Mac voor het eerst opstart, wordt u in de configuratie-assistent gevraagd of u een reservekopie wilt terugzetten. Als u de nieuwe Mac al hebt geconfigureerd, kunt u hiervoor de Migratie-assistent gebruiken (in Programma's/Hulpprogramma's).

Nadat de Migratie-assistent de overdracht heeft voltooid en u de bestaande Time Machine-reservekopie selecteert, ontvangt u de melding 'Neem reservekopiegeschiedenis over'. Na de selectie kunt u de bestaande Time Machine-reservekopie blijven gebruiken op de nieuwe Mac.

Aanvullende informatie

Als de reservekopieschijf bijna vol is

Wanneer de reservekopieschijf bijna vol is, verwijdert Time Machine de oudste reservekopieën om ruimte te maken voor de nieuwere. U wordt ook gemeld of de optie 'Waarschuw nadat oude reservekopieën zijn verwijderd' in Time Machine-voorkeuren is geselecteerd.

Als de reservekopieschijf vaak snel vol is waardoor de oudste beschikbare reservekopieën vroeger dan verwacht worden verwijderd, kunt u het volgende doen:

 • Gebruik een extra schijf voor reservekopieën of zet de reservekopieën over naar een nieuwe, grotere schijf door de stappen in Time Machine: uw reservekopieën overbrengen van de huidige reservekopieschijf naar een nieuwe uit te voeren.  
  •  Tip: u kunt ook doorheen de originele reservekopieschijf bladeren op zoek naar oudere reservekopieën door 'Zoek op andere Time Machine-schijven' te gebruiken. Hiervoor houdt u de Option-toets ingedrukt en klikt u vervolgens op het Time Machine-menu in de Finder (om het menu te zien, moet 'Toon Time Machine-status in de menubalk' in Time Machine-voorkeuren zijn geselecteerd).
    
 • Verklein het gegevensvolume van de reservekopie door bestanden of mappen aan de lijst 'Laat deze onderdelen weg uit reservekopieën' in Time Machine-voorkeuren toe te voegen, zoals hierboven vermeld. De reservekopieschijf zal nu minder snel vol zijn.
   
 • Verwijder bestanden die u niet langer nodig hebt (zoals op het bureaublad, in de map Documenten, of andere thuismaplocaties) zodat ze niet langer worden opgenomen in de reservekopie.  U kunt ook de Time Machine-herstelinterface openen en bestanden zoeken die u kunt verwijderen op de reservekopieschijf om ruimte te besparen. Hiervoor selecteert u één of meerdere bestanden en kiest u 'Verwijder alle reservekopieën van...' vanuit het venstermenu Actie (tandwielsymbool) in het Finder-venster van Time Machine. Zorg dat u alleen de bestanden verwijdert die u later niet nodig hebt of niet wenst te herstellen.

Belangrijk: Informatie over producten die niet door Apple zijn vervaardigd, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat Apple deze producten goedkeurt of aanbeveelt. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Laatst gewijzigd op: 17-feb-2014
Nuttig?
Ja
Nee
Not helpful Somewhat helpful Helpful Very helpful Solved my problem
Druk deze pagina af
 • Laatst gewijzigd op: 17-feb-2014
 • Artikel: HT1427
 • Aantal keer bekeken:

  13143329
 • Beoordeling:
  • 78.0

  (65 reacties)