Talen

OS X-toetscombinaties

Een toetscombinatie is een manier om een functie in OS X aan te roepen door op een combinatie van toetsen op het toetsenbord te drukken. Lees hier meer over veelgebruikte OS X-toetscombinaties.

Als u een toetscombinatie wilt gebruiken, drukt u op een speciale toets en een toets met een teken. Als u bijvoorbeeld op de Command-toets (de toets met het symbool ) en de 'c'-toets drukt, wordt de huidige selectie (tekst, afbeeldingen, enz.) naar het klembord gekopieerd. Dit wordt ook de toetscombinatie Command-C genoemd.

Bij de meeste toetscombinaties wordt een speciale toets gebruikt. Een speciale toets wijzigt de manier waarop andere toetsaanslagen of klikken met de muis of het trackpad door OS X worden geïnterpreteerd. Tot de speciale toetsen behoren: Command, Shift, Option, Control, Caps Lock en de fn-toets. U moet wellicht de fn-toets gebruiken in enkele van de onderstaande toetscombinaties. Als de toetscombinatie bijvoorbeeld Control-F2 is, drukt u op Fn-Control-F2.

Hieronder vindt u de symbolen van de speciale toetsen die in OS X-menu's kunnen worden gebruikt:

Command-toets
Control-toets
Option-toets
Shift-toets
Caps Lock
Fn Function-toets

Toetscombinaties bij opstarten

Druk op de toets of toetscombinatie tot de verwachte functie wordt uitgevoerd of verschijnt (houd tijdens het opstarten bijvoorbeeld de Option-toets ingedrukt tot Opstartbeheer verschijnt). Opmerking: als een opstartfunctie niet werkt en u een toetsenbord van een andere fabrikant dan Apple gebruikt, probeert u het opnieuw met een Apple-toetsenbord.

Option Alle opstartbare volumes weergeven (Opstartbeheer)
Shift Opstarten in de veilige modus
Shift-links Automatisch inloggen voorkomen
C Opstarten vanaf opstartbare media (dvd, cd, USB-flashstation, enz.)
T Opstarten in de doelschijfmodus
N Opstarten vanaf een NetBoot-server
X Opstarten van Mac OS X forceren (als niet-Mac OS X-opstartvolumes aanwezig zijn)
D Apple Hardware Test gebruiken
Command-R OS X Recovery gebruiken (OS X Lion of hoger)
Command-V Opstarten in de gedetailleerde modus
Command-S Opstarten in de modus voor één gebruiker
Command-Option-P-R Het NVRAM / parameter-RAM opnieuw instellen
De toets Verwijder media (⏏), F12 of de knop van de muis of het trackpad ingedrukt houden Verwijderbare schijven verwijderen

 

Toetscombinaties voor de sluimerstand en het afzetten

 

Aan/uit-knop – OS X Mavericks Erop tikken om de computer in te schakelen. Als de computer is ingeschakeld, erop tikken om deze uit de sluimerstand te halen. 
De aan/uit-knop gedurende 5 seconden ingedrukt houden – OS X Mavericks Het dialoogvenster voor het opnieuw starten, in sluimerstand plaatsen of uitzetten tonen
De aan/uit-knop gedurende 5 seconden ingedrukt houden De Mac geforceerd uitzetten
Command-Control-aan/uit-knop De Mac geforceerd opnieuw opstarten
Control-knop Verwijder media (⏏) Het dialoogvenster voor het opnieuw starten, in sluimerstand plaatsen of uitzetten tonen
Command-Option-toets Verwijder media (⏏) De computer in de sluimerstand zetten
Command-Control-Toets Verwijder media (⏏) Alle programma's stoppen (nadat u de mogelijkheid hebt gehad om wijzigingen in geopende documenten te bewaren) en de computer vervolgens opnieuw starten
Command-Option-Control-Toets Verwijder media (⏏) Alle programma's stoppen (nadat u de mogelijkheid hebt gehad om wijzigingen in geopende documenten te bewaren) en de computer vervolgens uitschakelen
Shift-Control-Toets Verwijder media (⏏) Alle beeldschermen in de sluimerstand zetten

 
Finder-toetscombinaties

Command-A Alle items selecteren in het voorste Finder-venster (of het bureaublad als geen venster is geopend)
Command-Option-A De selectie van alle items ongedaan maken
Command-Shift-A De map Programma's openen
Command-C De selectie (item/tekst) naar het klembord kopiëren
Command-Shift-C Het venster Computer openen
Command-D Geselecteerd item dupliceren
Command-Shift-D Bureaubladmap openen
Command-E Verwijderen
Command-F Overeenkomend Spotlight-kenmerk vinden
Command-Shift-F Overeenkomende Spotlight-bestandsnamen vinden
Command-Option-F In een geopend Spotlight-venster naar het zoekveld navigeren
Command-Shift-G Naar map gaan
Command-Shift-H De thuismap van de momenteel ingelogde gebruikersaccount openen
Command-Shift-Control-T Aan het Dock toevoegen
Command-I Info tonen
Command-Option-I Infovenster tonen
Command-Control-I Samenvatting tonen
Command-Shift-I iDisk openen
Command-J Weergaveopties tonen
Command-K Verbinden met server
Command-Shift-K Venster Netwerk openen
Command-L Alias van het geselecteerde item maken
Command-M Venster minimaliseren
Command-Option-M Alle vensters minimaliseren
Command-N Nieuw Finder-venster
Command-Shift-N Nieuwe map
Command-Option-N Nieuwe slimme map
Command-O Geselecteerd item openen
Command-Shift-Q Uitloggen
Command-Shift-Option-Q Onmiddellijk uitloggen
Command-R Origineel (of alias) tonen
Command-T Toevoegen aan navigatiekolom
Command-Shift-T Toevoegen aan Favorieten
Command-Option-T Knoppenbalk verbergen / tonen in Finder-vensters
Command-Shift-U Map Hulpprogramma's openen
Command-V Plakken
Command-W Venster sluiten
Command-Option-W Alle vensters sluiten
Command-X Knippen
Command-Option-Y Diavoorstelling (Mac OS X v10.5 of hoger)
Command-Z Herstellen / opnieuw uitvoeren
Command-1 Weergeven als symbool
Command-2 Weergeven als lijst
Command-3 Weergeven als kolommen
Command-4 Weergeven als Cover Flow (Mac OS X v10.5 of hoger)
Command-Komma (,) Finder-voorkeuren openen
Command-Accent (`) (de toets met het accent boven de Tab-toets op een toetsenbord met een Amerikaans-Engelse toetsenbordindeling) Tussen geopende Finder-vensters schakelen
Command-Shift-Vraagteken (?) Mac Help openen
Command-Linkerhaak ([) Naar vorige map gaan
Command-Rechterhaak (]) Naar volgende map gaan
Command-Pijl omhoog De map, die de huidige map bevat, openen
Command-Control-Pijl omhoog De map, die de huidige map bevat, in een nieuw venster openen
Command-Pijl omlaag Gemarkeerde items openen
Command-Shift-Pijl omhoog Het bureaublad actief maken
Pijl rechts (in lijstweergave) De geselecteerde map openen
Pijl links (in lijstweergave) De geselecteerde map sluiten
Option-Klikken op het openvouwdriehoekje (in lijstweergave) Alle mappen in de geselecteerde map openen
Option-Dubbelklikken Een map in een apart venster openen en het huidige venster sluiten
Command-Dubbelklikken Een map in een apart venster openen
Command-Klikken op venstertitel De mappen van het huidige venster weergeven
Command-Tab Vooruit tussen programma's schakelen
Command-Shift-Tab Achteruit tussen programma's schakelen
Command-Delete Naar prullenmand verplaatsen
Command-Shift-Delete Prullenmand legen
Command-Shift-Option-Delete Prullenmand legen zonder bevestigingsvenster
Spatiebalk (of Command-Y) Snel weergeven (Mac OS X v10.5 of hoger)
Command-toets tijdens slepen Gesleept item verplaatsen naar een ander volume of andere locatie (symbool van de muisaanwijzer verandert wanneer de toets is ingedrukt; raadpleeg dit artikel)
Option-toets tijdens slepen Gesleept item kopiëren (symbool van de muisaanwijzer verandert wanneer de toets is ingedrukt; raadpleeg dit artikel)
De toetscombinatie Command-Option tijdens slepen Alias van gesleept item maken (symbool van de muisaanwijzer verandert wanneer de toets is ingedrukt; raadpleeg dit artikel)


Toetscombinaties voor programma's en OS X

Opmerking: bepaalde programma's ondersteunen mogelijk de volgende toetscombinaties voor programma's niet.

Command-Spatiebalk Het Spotlight-zoekveld tonen of verbergen (als meerdere talen zijn geïnstalleerd, kunt u tussen ingeschakelde schriftsystemen schakelen)
Control-A Verplaatsen naar het begin van een regel/paragraaf
Control-B Eén teken naar achteren verplaatsen
Control-D Het teken na de cursor verwijderen
Control-E Verplaatsen naar het einde van een regel/paragraaf
Control-F Eén teken naar voren verplaatsen
Control-H Het teken voor de cursor verwijderen
Control-K Verwijderen vanaf het teken na de cursor tot het einde van de regel/het paragraaf
Control-L De cursor/selectie centreren in het zichtbare gedeelte
Control-N Eén regel omlaag verplaatsen
Control-O Een nieuwe regel na de cursor invoeren
Control-P Eén regel omhoog verplaatsen
Control-T Het teken voor de cursor en het teken na de cursor omwisselen
Control-V Eén pagina omlaag verplaatsen
Option-Delete Het woord links van de cursor verwijderen alsook alle spaties of leestekens na het woord
Command-Option-Spatiebalk Het Spotlight-venster met zoekresultaten tonen (als meerdere talen zijn geïnstalleerd, kunt u tussen toetsenbordindelingen en invoermethoden voor een script schakelen)
Command-Tab Vooruit naar het volgende meest recent gebruikte programma in de lijst met geopende programma's gaan
Command-Shift-Tab Achteruit door een lijst met geopende programma's gaan (gesorteerd op recent gebruik)
Shift-Tab In omgekeerde volgorde door regelaars navigeren
Control-Tab Focus naar de volgende groepering regelaars in een dialoogvenster of naar de volgende tabel verplaatsen (wanneer u met Tab naar de volgende cel gaat)
Shift-Control-Tab Focus naar de vorige groepering regelaars verplaatsen
Command-Esc Front Row openen (indien geïnstalleerd)
Option-Toets Verwijder media (⏏) Schijf uit secundaire schijfeenheid voor optische media verwijderen (indien geïnstalleerd)
Fn-Delete Vooruit wissen (op het ingebouwde toetsenbord van draagbare Macs)
Command-F1 De synchrone weergave in- en uitschakelen bij configuraties met meerdere beeldschermen
Command-F2 De modus Doelbeeldscherm in- en uitschakelen
Command-F3 Bureaublad weergeven
Command-F5 VoiceOver in- en uitschakelen
Option-F1 of F2 Het paneel 'Beeldschermen' in Systeemvoorkeuren openen
Option-F3 of F4 Het paneel 'Mission Control' in Systeemvoorkeuren openen
Option-F10 of F11 of F12 Het paneel 'Geluid' in Systeemvoorkeuren openen
Control-F3 Programma-Exposé
Shift-Control-F6 Focus naar het vorige paneel verplaatsen
Control-F7 De huidige toetsenbordtoegangsmodus in vensters en dialoogvensters tijdelijk negeren
Control-F8 Naar de statusmenu's in de menubalk gaan
F9 Alle geopende vensters naast elkaar plaatsen of het naast elkaar plaatsen ongedaan maken
F10 Alle geopende vensters in het huidige actieve programma naast elkaar plaatsen of het naast elkaar plaatsen ongedaan maken
F11 Alle geopende vensters verbergen of tonen
F12 Dashboard verbergen of weergeven
Command-Accent (`) Het volgende geopende venster in het voorste programma activeren
Command-Shift-Accent (`) Het vorige geopende venster in het voorste programma activeren
Command-Option-Accent (`) Focus naar de vensterlade verplaatsen
Command-Min (–) Het geselecteerde item verkleinen
Command-{ Selectie links uitlijnen
Command-} Selectie rechts uitlijnen
Command-| Selectie in het midden uitlijnen
Command-Dubbelepunt (:) Spellingvenster weergeven
Command-Puntkomma (;) Woorden met spelfouten in het document zoeken
Command-Komma (,) Het voorkeurenvenster van het voorste programma openen (indien deze toetscombinatie wordt ondersteund)
Command-Option-Control-Komma (,) Schermcontrast verkleinen
Command-Option-Control-Punt (.) Schermcontrast vergroten
Command-Vraagteken (?) De Help van het programma in de Help-viewer openen
Command-Option-/ Anti-aliasing in- of uitschakelen
Command-Shift-= Het geselecteerde item vergroten
Command-Shift-3 Het scherm naar een bestand vastleggen
Command-Shift-Control-3 Het scherm naar het klembord vastleggen
Command-Shift-4 Selectie naar een bestand vastleggen
Command-Shift-Control-4 Selectie naar het klembord vastleggen
Command-A Elk item in een document of venster of alle tekens in een tekstveld markeren
Command-B De geselecteerde tekst vet weergeven of vette tekst in- en uitschakelen
Command-C De geselecteerde gegevens naar het klembord kopiëren
Command-Shift-C Het kleurenvenster weergeven
Command-Option-C De stijl van de geselecteerde tekst kopiëren
Command-Control-C De opmaakinstellingen van het geselecteerde item kopiëren en op het klembord bewaren
Command-Option-D Het Dock tonen of verbergen
Command-Control-D De definitie van het geselecteerde woord in het programma Woordenboek weergeven
Command-D De map Bureaublad selecteren in dialoogvensters waarin u moet openen of bewaren
of
'Bewaar niet' selecteren in dialoogvensters met de knop 'Bewaar niet', in Mac OS X v10.6.8 en ouder
Command-Delete 'Bewaar niet' selecteren in dialoogvensters met de knop 'Bewaar niet', in OS X Lion en Mountain Lion
Command-E De selectie gebruiken voor een zoekactie
Command-F Een zoekvenster openen
Command-Option-F Naar de regelaar Zoekveld gaan
Command-G Het volgende exemplaar van de selectie zoeken
Command-Shift-G Het vorige exemplaar van de selectie zoeken
Command-H De vensters van het momenteel actieve programma verbergen
Command-Option-H De vensters van alle andere actieve programma's verbergen
Command-I De geselecteerde tekst cursief weergeven of cursieve tekst in- of uitschakelen
Command-Option-I Infovenster weergeven
Command-J Naar een selectie scrollen
Command-M Het actieve venster naar het Dock minimaliseren
Command-Option-M Alle vensters van het actieve programma naar het Dock minimaliseren
Command-N Een nieuw document in het voorste programma maken
Command-O Een dialoogvenster weergeven waarin u een document kunt kiezen om in het voorste programma te openen
Command-P Het dialoogvenster Druk af weergeven
Command-Shift-P Een dialoogvenster weergeven waarin u afdrukparameters (Pagina-instelling) kunt opgeven
Command-Q Het voorste programma stoppen
Command-S Het actieve document bewaren
Command-Shift-S Het dialoogvenster Bewaar als weergeven
Command-T Het venster Lettertypen weergeven
Command-Option-T Een knoppenbalk tonen of verbergen
Command-U De geselecteerde tekst onderstrepen of onderstreping in- of uitschakelen
Command-V De inhoud van het klembord op het invoegpunt plakken
Command-Option-V De stijl van één object op het geselecteerde object toepassen (Plak stijl)
Command-Shift-Option-V De stijl van de omliggende tekst toepassen op het ingevoegde object (Plak en pas stijl aan)
Command-Control-V Opmaakinstellingen toepassen op het geselecteerde object (commando Plak liniaal)
Command-W Het voorste venster sluiten
Command-Shift-W Een bestand en de bijbehorende vensters sluiten
Command-Option-W Alle vensters in het programma sluiten zonder het programma te stoppen
Command-X De selectie verwijderen en op het klembord bewaren
Command-Z Vorige commando ongedaan maken (in bepaalde programma's kunt u meerdere bewerkingen ongedaan maken)
Command-Shift-Z Vorige commando opnieuw uitvoeren (in bepaalde programma's kunt u meerdere bewerkingen opnieuw uitvoeren)
Control-Pijl rechts Focus naar een andere waarde of cel in een weergave, zoals een tabel, verplaatsen
Control-Pijl links Focus naar een andere waarde of cel in een weergave, zoals een tabel, verplaatsen
Control-Pijl omlaag Focus naar een andere waarde of cel in een weergave, zoals een tabel, verplaatsen
Control-Pijl omhoog Focus naar een andere waarde of cel in een weergave, zoals een tabel, verplaatsen
Command-Pijl rechts Het punt waar tekst wordt ingevoegd verplaatsen naar het einde van de huidige regel
Command-Pijl links Het punt waar tekst wordt ingevoegd verplaatsen naar het begin van de huidige regel
Command-Pijl omlaag Het punt waar tekst wordt ingevoegd verplaatsen naar het einde van het document
Command-Pijl omhoog Het punt waar tekst wordt ingevoegd verplaatsen naar het begin van het document
Option-Pijl rechts Het punt waar tekst wordt ingevoegd verplaatsen naar het einde van het volgende woord
Option-Pijl links Het punt waar tekst wordt ingevoegd verplaatsen naar het begin van het vorige woord

Command-Shift-Pijl rechts

De tekst tussen het invoegpunt en het einde van de huidige regel selecteren (*)
Command-Shift-Pijl links De tekst tussen het invoegpunt en het begin van de huidige regel selecteren (*)
Shift-Pijl rechts De tekstselectie met één teken naar rechts uitbreiden (*)
Shift-Pijl links De tekstselectie met één teken naar links uitbreiden (*)
Command-Shift-Pijl omhoog De tekst tussen het invoegpunt en het begin van het document selecteren (*)
Command-Shift-Pijl omlaag De tekst tussen het invoegpunt en het einde van het document selecteren (*)
Shift-Pijl omhoog De tekstselectie naar de vorige regel uitbreiden, naar de dichtstbijzijnde tekenbegrenzing op dezelfde horizontale positie (*)
Shift-Pijl omlaag De tekstselectie naar de volgende regel uitbreiden, naar de dichtstbijzijnde tekenbegrenzing op dezelfde horizontale positie (*)
Shift-Option-Pijl rechts De tekstselectie naar het einde van het huidige woord uitbreiden, vervolgens naar het einde van het volgende woord indien opnieuw ingedrukt (*)
Shift-Option-Pijl links De tekstselectie naar het begin van het huidige woord uitbreiden, vervolgens naar het begin van het vorige woord indien opnieuw ingedrukt (*)
Shift-Option-Pijl omlaag De tekstselectie naar het einde van de huidige alinea uitbreiden, vervolgens naar het einde van de volgende alinea indien opnieuw ingedrukt (*)
Shift-Option-Pijl omhoog De tekstselectie naar het begin van de huidige alinea uitbreiden, vervolgens naar het begin van de vorige alinea indien opnieuw ingedrukt (*)
Control-Spatiebalk Tussen de huidige en vorige invoerbronnen schakelen
Option-Control-Spatiebalk Tussen alle ingeschakelde invoerbronnen schakelen
Command-Option-Esc Geforceerd stoppen
Command-Shift-Option-Esc (drie seconden ingedrukt houden) Het voorste programma geforceerd stoppen (Mac OS X v10.5 of hoger)
Command-Linkerhaak ([) Vorige webpagina in browser
Command-Rechterhaak (]) Volgende webpagina in browser

*Opmerking: als geen tekst is geselecteerd, begint de uitbreiding vanaf het invoegpunt. Als tekst wordt geselecteerd door deze te slepen, begint de uitbreiding vanaf de selectiebegrenzing. Door de richting van de selectie om te keren, wordt de eerdere selectie opgeheven.


Universele toegang - VoiceOver-toetsenbordcommando's

Voor informatie over verschillen bij VoiceOver-toetscombinaties in Mac OS X v10.6 raadpleegt u dit artikel.

Command-F5 of Fn-Command-F5 VoiceOver in- of uitschakelen
Option-Control-F8 of Fn-Option-Control-F8 VoiceOver-hulpprogramma openen (indien VoiceOver is ingeschakeld)
Option-Control-F7 of Fn-Option-Control-F7 VoiceOver-menu weergeven (indien VoiceOver is ingeschakeld)
Option-Control-Puntkomma (;) VoiceOver Control+Option-vergrendeling in- of uitschakelen
Command-Option-8 Zoomen in- of uitschakelen
Command-Option-Plus (+) Inzoomen
Command-Option-Min (–) Uitzoomen
Command-Option-Control-8 Schermkleuren omkeren/herstellen (OS X Lion of ouder)
Command-Option-Control-Komma (,) Contrast verlagen (OS X Lion of ouder)
Command-Option-Control-Punt (.) Contrast verhogen (OS X Lion of ouder)

Opmerking: mogelijk moet u voor een correcte werking 'Gebruik de toetsen 'F1', 'F2', enzovoort, als standaardfunctietoetsen' in de toetsenbordvoorkeuren voor het VoiceOver-menu en -hulpprogramma inschakelen.


Uitgebreide toetsenbordfuncties

Dankzij de uitgebreide toetsenbordfuncties kunt u het toetsenbord gebruiken om te navigeren doorheen items op het scherm en ermee bewerkingen uitvoeren. Gebruik deze sneltoetsen om regelaars, zoals tekstvelden en schuifknoppen, te selecteren en aan te passen.

Tab Naar volgende regelaar gaan
Shift-Tab Naar vorige regelaar gaan
Control-Tab Naar volgende regelaar gaan als een tekstveld is geselecteerd
Pijltoetsen

Naar het naastliggende onderdeel in een lijst, tabgroep of menu gaan
of
Schuifknoppen en aanpassers verplaatsen (verticale pijl omhoog en omlaag gebruikt om waarden te verhogen en te verlagen)

Control-Pijltoetsen Naar een regelaar naast een tekstveld gaan
Spatiebalk Het gemarkeerde menu-onderdeel selecteren
Return of Enter Op de standaardknop klikken of de standaardactie uitvoeren
Esc Op de knop 'Annuleer' klikken
of
Een menu sluiten zonder een onderdeel te kiezen

U kunt navigeren doorheen de menu's in de menubalk zonder een muis of trackpad te gebruiken. Als u de focus naar de menubalk wilt plaatsen, drukt u op Control-F2 (Fn-Control-F2 op draagbare toetsenborden). Gebruik vervolgens de onderstaande toetscombinaties.

Pijl links en pijl rechts Van een menu naar een ander menu gaan
Return Een geselecteerd menu openen
Pijl omhoog en pijl omlaag Naar menu-onderdelen in het geselecteerde menu gaan
De naam van het menu-onderdeel typen Naar een menu-onderdeel in het geselecteerde menu springen
Return Een menu-onderdeel selecteren


Universele toegang - Muistoetsen

Wanneer Muistoetsen is ingeschakeld in het paneel Universele toegang in Systeemvoorkeuren, kunt u de toetsen op het toetsenbord of numerieke toetsenblok gebruiken om de muisaanwijzer te verplaatsen. Als de computer geen numeriek toetsenblok heeft, gebruikt u de Fn-toets (functietoets).

8 Naar boven verplaatsen
2 Naar beneden verplaatsen
4 Naar links verplaatsen
6 Naar rechts verplaatsen
1 Diagonaal naar linksonder verplaatsen
3 Diagonaal naar rechtsonder verplaatsen
7 Diagonaal naar linksboven verplaatsen
9 Diagonaal naar rechtsboven verplaatsen
5 Op muisknop drukken
0 Muisknop ingedrukt houden
. (Punt op numeriek toetsenblok) Ingedrukte muisknop loslaten

Raadpleeg ook: Toetscombinaties voor muiscommando's.

Aanvullende informatie

Geavanceerd: in dit artikel worden de standaardtoewijzingen van speciale toetsen beschreven. Toewijzingen van speciale toetsen kunnen in het paneel Toetsenbord in Systeemvoorkeuren worden gewijzigd. Zo kunt u bijvoorbeeld de Command-toets wijzigen zodat deze als Option-toets fungeert, en omgekeerd. U kunt de standaardinstellingen voor speciale toetsen ook herstellen.

Raadpleeg ook:

Laatst gewijzigd op: 1-feb-2014
Nuttig?
Ja
Nee
Not helpful Somewhat helpful Helpful Very helpful Solved my problem
Druk deze pagina af
  • Laatst gewijzigd op: 1-feb-2014
  • Artikel: HT1343
  • Aantal keer bekeken:

    35030081
  • Beoordeling:
    • 88.0

    (28 reacties)