Språk

iOS: Forstå SIM-PIN-kode

Du kan låse SIM-kortet slik at det ikke kan brukes uten PIN-kode.

Du kan bruke en SIM PIN-kode til å hindre tilgang til mobildatanettverk. Når du skal bruke mobildata, må du bruke PIN-koden hver gang du bytter SIM-kort eller omstarter iPhone eller iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller).

SIM-kort låst

Merk: Disse opplysningene gjelder bare for enheter som bruker SIM-kort.

Du kan aktivere, deaktivere eller endre SIM PIN-koden følgende steder:

 • iPhone: Innstillinger > Telefon > SIM-PIN-kode
 • iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller): Innstillinger > Mobildata > SIM PIN-kode

Merk: Enkelte operatører tilbyr SIM-kort med ferdigaktivert SIM-PIN-kode Kontakt operatøren for å finne ut hva din standard SIM-PIN-kode er.

PUK-kode

Hvis du oppgir feil PIN-kode tre ganger, er det mulig at du må oppgi en PUK-kode (PUK = Personal Unlocking Key) slik at du kan aktivere SIM-kortet igjen. Se dokumentasjonen for SIM-kortet eller ta kontakt med din operatør.

Merk: Hvis du oppgir feil PUK-kode for mange ganger, vil SIM-kortet sperres for godt. Hvis dette skjer, må du ta kontakt med din operatør for å få et nytt SIM-kort.

Gjenopprette

Når du gjenoppretter enheten, må du låse opp SIM-kortet for å fullføre gjenopprettingsprosessen. Enheten og iTunes viser følgende melding for å varsle deg:

Låst SIM på telefon

SIM-kortet som er satt inn i denne iPhone er låst med PIN-kode

Slik fullfører du gjenopprettingsprosessen:

 1. Koble enheten fra datamaskinen.
 2. Trykk på Lås opp på enheten.
 3. Oppgi SIM-PIN-koden for å låse opp SIM-kortet.
 4. Koble enheten til datamaskinen igjen.

Viktig: Referanser til websider og produkter fra tredjepart er bare ment for informasjon, og innebærer ingen oppfordring eller anbefaling. Apple påtar seg ikke noe ansvar for valg, ytelse eller bruk av informasjon eller produkter som finnes på websider fra tredjepart. Apple gir denne informasjonen bare som en tjeneste til våre brukere. Apple har ikke testet informasjonen på disse websidene, og står ikke inne for nøyaktighten eller påliteligheten. Det er en iboende risiko forbundet med bruk av informasjon eller produkter som finnes på Internett, og Apple påtar seg ikke noe ansvar i denne forbindelsen. Vær oppmerksom på at en webside fra tredjepart er uavhengig av Apple og at Apple ikke har noen form for kontroll over innholdet på den websiden. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Sist endret: 10.des.2013
Nyttig?
Ja
Nei
Not helpful Somewhat helpful Helpful Very helpful Solved my problem
Skriv ut denne siden
 • Sist endret: 10.des.2013
 • Artikkel: HT1316
 • Visninger:

  3399026
 • Vurdering:
  • 56.0

  (5 svar)

Ytterligere kundestøtteinformasjon for produkter