Pobieranie i wyświetlanie instrukcji obsługi produktów firmy Apple

Podręczniki użytkownika, podręczniki szybkiego startu i inne instrukcje obsługi produktów są dostępne w formacie PDF w witrynie wsparcia firmy Apple. Niektóre instrukcje obsługi są też dostępne w formacie HTML oraz jako książki elektroniczne, które można wyświetlać w aplikacji iBooks.

W sekcji Instrukcje obsługi witryny firmy Apple znajdziesz instrukcje obsługi do swojego produktu. 

Wyświetlanie instrukcji obsługi w formacie PDF

Niektóre przeglądarki internetowe wyświetlają pliki PDF. Inne przeglądarki internetowe pobierają pliki PDF na komputer lub pytają się, czy chcesz wyświetlić plik PDF, czy go pobrać. Jeśli przeglądarka internetowa wyświetla plik PDF, który chcesz zapisać na komputerze, wybierz kolejno opcje Plik > Zapisz jako. Korzystając z aplikacji Podgląd (na komputerze Mac) lub czytnika plików PFD innej firmy, na przykład programu Adobe Reader (na komputerze Mac lub PC), możesz wyświetlać instrukcje obsługi w formacie PDF zapisane na komputerze.

Wyświetlanie instrukcji obsługi w formacie HTML

W przypadku instrukcji obsługi dostępnych w formacie HTML wyświetlane jest łącze internetowe. Instrukcje obsługi w formacie HTML są wyświetlane w przeglądarce internetowej.

Wyświetlanie instrukcji obsługi w aplikacji iBooks

W przypadku instrukcji obsługi dostępnych w formacie książek elektronicznych wyświetlane jest łącze do aplikacji iBooks. Dowiedz się więcej o aplikacji iBooks oraz sklepie iBooks Store. Po pobraniu instrukcji obsługi ze sklepu iBooks Store można ją wyświetlić w aplikacji iBooks.

Last Modified: 2014-11-13