Download icon

Safari 1.2

Safari 1.2 ger bättre kompatibilitet med webbplatser och webbprogram genom ökat stöd för standarder, lägger till stöd för autentisering av personliga certifikat och fungerar med Java 1.4.2 för webbplatser som använder LiveConnect för kommunikation mellan JavaScript- och Javaappletprogram.

Uppdateringen innehåller också förbättrad stabilitet, möjlighet att navigera på webbsidor enbart med tangentbordet och att återuppta avbrutna filhämtningar. 

File Size: 7 MB

System Requirements Supported Languages