Download icon

ข้อมูลรายการอัพเดทเวอร์ชั่น 7.7.9 สำหรับเฟิร์มแวร์สถานีฐาน AirPort

เกี่ยวกับรายการอัพเดทเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 7.7.9

รายการอัพเดทเวอร์ชั่น 7.7.9 สำหรับเฟิร์มแวร์จะปรับปรุงความปลอดภัยของสถานีฐานของคุณ และขอแนะนำให้ใช้สถานีฐาน AirPort Extreme และ AirPort Time Capsule ทั้งหมดที่มีมาตรฐาน 802.11ac

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาด้านความปลอดภัยของรายการอัพเดทนี้ ให้ดู http://support.apple.com/th-th/HT201222

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับรายการอัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับสถานีฐาน AirPort รวมถึงคำแนะนำในการติดตั้งรายการอัพเดท โปรดไปที่ http://support.apple.com/th-th/HT201519

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ AirPort ให้ไปที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ http://www.apple.com/th/support/airport

ความต้องการของระบบ ภาษาที่สนับสนุน