Download icon

Pobierz - Oprogramowanie obsługi Boot Camp 5.1.5769

Ten plik zawiera oprogramowanie obsługi systemu Windows (sterowniki systemu Windows) wymagane do obsługi 64-bitowych wersji systemów Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1 na komputerze Mac.

Więcej informacji o tym, które systemy operacyjne są obsługiwane na różnych komputerach Mac, można uzyskać tutaj: https://support.apple.com/pl-pl/HT204048.

• Pobrany plik ma postać pliku ZIP. Kliknij go dwukrotnie, aby go rozpakować, jeśli nie nastąpi to automatycznie.
• Kliknij dwukrotnie katalog Boot Camp5.
• Skopiuj całą zawartość pliku ZIP na poziom główny pamięci USB lub dysku twardego USB sformatowanego za pomocą systemu plików FAT.
• Po uruchomieniu systemu Windows odszukaj katalog Boot Camp utworzony na nośniku USB w kroku trzecim tej procedury i kliknij go dwukrotnie, aby go otworzyć.
• Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny, aby rozpocząć instalowanie oprogramowania obsługi Boot Camp.
• Gdy pojawi się monit o zezwolenie na zmiany, kliknij przycisk Tak i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
• Instalacja może potrwać kilka minut. Nie przerywaj jej. Gdy proces instalacji dobiegnie końca, kliknij przycisk Zakończ w wyświetlonym oknie dialogowym.
• Pojawi się okno dialogowe z opcją ponownego uruchomienia systemu.  Kliknij przycisk Tak, aby ukończyć instalację. 

Więcej informacji o oprogramowaniu Boot Camp można znaleźć na tej stronie: www.apple.com/pl/support/bootcamp.

Wielkość pliku: 542,3 MB

Wymagania systemowe