Download icon

Download - Boot Camp-ondersteuningssoftware 5.1.5769

Deze download bevat de Windows-ondersteuningssoftware (Windows-besturingsbestanden) die u nodig hebt voor de ondersteuning van 64-bits versies van Windows 7, Windows 8 en Windows 8.1 op een Mac.

Voor meer informatie over welke besturingssystemen worden ondersteund op verscheidene Macs klikt u op http://support.apple.com/nl-nl/HT204048

• Het downloadbestand is een ZIP-bestand. Dubbelklik erop om het te decomprimeren  als het niet automatisch wordt gedecomprimeerd.
• Dubbelklik op de map Boot Camp5.
• Kopieer de volledige inhoud van het ZIP-bestand naar de hoofdmap van een USB-stick of harde schijf die is geformatteerd in het FAT-bestandssysteem
• Als u Windows uitvoert, zoekt u de map Boot Camp op de USB-media die u in stap 3 hebt aangemaakt en dubbelklikt u erop om deze te openen.
• Dubbelklik op 'Configuratie' om de installatie van de Boot Camp-ondersteuningssoftware te starten.
• Wanneer u wordt gevraagd de wijzigingen toe te staan, klikt u op ‘Ja’ en volgt u de instructies op het scherm.
• De installatie kan enkele minuten duren. Onderbreek het installatieproces niet. Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op ‘Voltooi’ in het geopende dialoogvenster.
• Een dialoogvenster verschijnt om het systeem te herstarten.  Klik op ‘Ja’ om de installatie te voltooien. 

Voor meer informatie over Boot Camp klikt u op www.apple.com/nl/support/bootcamp

Bestandsgrootte: 542,3 MB

Systeemvereisten Ondersteunde talen