Download icon

Kombinerad OS X Mavericks-uppdatering 10.9.2

Detaljer:

  • Lägger till möjligheten att ringa upp eller ta emot FaceTime-röstsamtal.
  • Lägger till funktionen Samtal väntar för både video- och röstsamtal i FaceTime.
  • Lägger till möjligheten att blockera inkommande iMessage-meddelanden från vissa avsändare.
  • Förbättrar exakthet för antal olästa brev i Mail.
  • Löser ett problem som förhindrade Mail från att ta emot nya brev från vissa leverantörer.
  • Förbättrar kompatibiliteten för Autofyll i Safari.
  • Löser ett problem som kunde orsaka ljudstörningar på vissa Mac-modeller.
  • Förbättrar tillförlitligheten vid anslutning till en filserver via SMB2.
  • Löser ett problem som kunde orsaka att VPN-anslutningar kopplades ned.
  • Förbättrar VoiceOver-navigering i Mail och Finder.

Mer information om den här uppdateringen finns på http://support.apple.com/kb/HT6114?viewlocale=sv_SE.

För mer information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen, gå till http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=sv_SE.

File Size: 859,7 MB

System Requirements Supported Languages