Download icon

Oprogramowanie obsługi Boot Camp 5.1.5621

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.
Ten plik zawiera oprogramowanie obsługi systemu Windows (sterowniki systemu Windows) wymagane do obsługi 64-bitowych wersji systemów Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1 na komputerze Mac.

Więcej informacji o tym, które systemy operacyjne są obsługiwane na różnych komputerach Mac, można uzyskać tutaj: http://support.apple.com/kb/HT5634?viewlocale=pl_PL.

• Pobrany plik ma postać pliku ZIP. Kliknij go dwukrotnie, aby go rozpakować, jeśli nie nastąpi to automatycznie.
• Kliknij dwukrotnie katalog Boot Camp5.
• Skopiuj całą zawartość pliku ZIP na poziom główny napędu USB typu flash lub dysku twardego sformatowanego za pomocą systemu plików FAT.
• Po uruchomieniu systemu Windows odszukaj katalog Boot Camp utworzony na nośniku USB w kroku trzecim tej procedury i kliknij go dwukrotnie, aby go otworzyć.
• Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny, aby rozpocząć instalowanie oprogramowania obsługi Boot Camp.
• Gdy pojawi się monit o zezwolenie na zmiany, kliknij przycisk Tak i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
• Instalacja może potrwać kilka minut. Nie przerywaj jej. Gdy proces instalacji dobiegnie końca, kliknij przycisk Zakończ w wyświetlonym oknie dialogowym.
• Pojawi się okno dialogowe z opcją ponownego uruchomienia systemu.  Kliknij przycisk Tak, aby ukończyć instalację. 

Więcej informacji o oprogramowaniu Boot Camp można znaleźć na tej stronie: www.apple.com/pl/support/bootcamp.

Uwaga: jeśli używasz jednego z wymienionych poniżej komputerów Mac, pobierz w zamian Oprogramowanie obsługi Boot Camp 5.1.5640.

  • MacBook Air (11-calowy, połowa 2013 r.)
  • MacBook Air (13-calowy, połowa 2013 r.) 
  • MacBook Pro (Retina, 13-calowy, koniec 2013 r.)
  • MacBook Pro (Retina, 15-calowy, koniec 2013 r.)
  • iMac (21,5-calowy, koniec 2013 r.)
  • iMac (27-calowy, koniec 2013 r.)
 

Wielkość pliku: 924,9 MB

Wymagania systemowe Obsługiwane języki