Download icon

Boot Camp programvara 5.0.5033

Denna nedladdning innehåller den Windows programvara (Windows drivrutiner) som du måste ha för att kunna köra 64-bitars versioner av Windows 7 och Windows 8 på din Mac-dator. Om du vill få mer information om vilka operativsystem som stöds på olika Mac-system klickar du här. : http://support.apple.com/kb/HT5634?viewlocale=sv_SE

  1. Den nedladdningsbara filen är en ZIP-fil. Dubbelklicka på den för att packa upp den.
  2. Dubbelklicka på Boot Camp-skivavbilden.
  3. Kopiera hela innehållet i ZIP-filen till roten på ett USB-minne eller en hårddisk som är formaterad med filsystemet FAT.
    Om du vill få detaljerad information om den här uppdateringen besöker du: http://support.apple.com/kb/HT5628?viewlocale=sv_SE.
  4. När du kör Windows letar du upp mappen Boot Camp på USB-enheten som du skapade i steg 3 och dubbelklickar för att öppna den.
  5. Dubbelklicka på setup för att starta installationen av Boot Camp-programvaran.
  6. När du uppmanas att tillåta ändringar klickar du på Ja och följer anvisningarna på skärmen.
  7. Installationen kan ta några minuter. Avbryt inte installationsprocessen. När installationen är klar klickar du på Slutför i dialogrutan som visas.
  8. En dialogruta för omstart av systemet visas.  Klicka på Ja för att slutföra installationen. 

Om du vill få mer information om Boot Camp klickar du här www.apple.com/se/support/bootcamp.

File Size: 553,62 MB

System Requirements Supported Languages