Download icon

Oprogramowanie obsługi Boot Camp 4.0.4326

Ten plik zawiera oprogramowanie obsługi systemu Windows (sterowniki systemu Windows) wymagane do obsługi systemu Windows 7 na komputerze Mac.
Więcej informacji o tym, które systemy operacyjne są obsługiwane na różnych komputerach Mac, można uzyskać tutaj: http://support.apple.com/kb/HT5634?viewlocale=pl_PL
  1. Pobrany plik ma postać pliku ZIP. Kliknij plik dwukrotnie, aby go zdekompresować.
  2. Kliknij dwukrotnie obraz dysku Boot Camp.
  3. Skopiuj całą zawartość pliku ZIP na poziom główny napędu USB typu flash lub dysku twardego sformatowanego za pomocą systemu plików FAT. Szczegółowe informacje o tym uaktualnieniu zawiera artykuł pod adresem http://support.apple.com/kb/HT5628?viewlocale=pl_PL.
  4. Po uruchomieniu systemu Windows odszukaj katalog Boot Camp utworzony na nośniku USB w kroku trzecim tej procedury i kliknij go dwukrotnie, aby go otworzyć.
  5. Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny, aby rozpocząć instalowanie oprogramowania obsługi Boot Camp.
  6. Gdy pojawi się monit o zezwolenie na zmiany, kliknij przycisk Tak i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  7. Instalacja może potrwać kilka minut. Nie przerywaj jej. Gdy proces instalacji dobiegnie końca, kliknij przycisk Zakończ w wyświetlonym oknie dialogowym.
  8. Pojawi się okno dialogowe z opcją ponownego uruchomienia systemu. Kliknij przycisk Tak, aby ukończyć instalację. 

Więcej informacji o oprogramowaniu Boot Camp można znaleźć na tej stronie: www.apple.com/pl/support/bootcamp.

 
 

 

 

 

 

 

Wielkość pliku: 894,44 MB

Wymagania systemowe Obsługiwane języki