Download icon

Boot Camp-ondersteuningssoftware 4.0.4033

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Deze download bevat de Windows-ondersteuningssoftware (Windows-besturingsbestanden) die u nodig hebt voor de ondersteuning van Windows 7 op een Mac.
Voor meer informatie over welke besturingssystemen worden ondersteund op verscheidene Macs klikt u op http://support.apple.com/kb/HT5634?viewlocale=nl_NL
  1. Het downloadbestand is een ZIP-bestand. Dubbelklik erop om het te decomprimeren.
  2. Dubbelklik op de Boot Camp-schijfkopie.
  3. Kopieer de volledige inhoud van het ZIP-bestand naar de hoofdmap van een USB-stick of harde schijf die is geformatteerd in het FAT-bestandssysteem. Voor gedetailleerde informatie over deze update gaat u naar: http://support.apple.com/kb/HT5628?viewlocale=nl_NL.
  4. Als u Windows uitvoert, zoekt u de map Boot Camp op de USB-media die u in stap 3 hebt aangemaakt en dubbelklikt u erop om deze te openen.
  5. Dubbelklik op 'Configuratie' om de installatie van de Boot Camp-ondersteuningssoftware te starten.
  6. Wanneer u wordt gevraagd de wijzigingen toe te staan, klikt u op 'Ja' en volgt u de instructies op het scherm.
  7. De installatie kan enkele minuten duren. Onderbreek het installatieproces niet. Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op 'Voltooi' in het geopende dialoogvenster.
  8. Een dialoogvenster verschijnt om het systeem te herstarten.  Klik op 'Ja' om de installatie te voltooien. 

Voor meer informatie over Boot Camp klikt u op www.apple.com/nl/support/bootcamp/.

 

File Size: 601,76

System Requirements Supported Languages