Download icon

MacBook Pro-EFI-firmware-updater 2.3

In deze update zijn verschillende problemen verholpen om de stabiliteit van MacBook Pro-computers (begin 2011) te verbeteren. De update wordt aanbevolen voor alle gebruikers.

Deze update bevat tevens de verbeteringen die zijn opgenomen in MacBook Pro-EFI-firmware-updater 2.2: de mogelijkheid om Lion Recovery via een internetverbinding uit te voeren en oplossingen voor problemen met de compatibiliteit van de Apple Thunderbolt Display en de werking van de Thunderbolt-doelschijfmodus op MacBook Pro-modellen van begin 2011.

Met de MacBook Pro EFI-updater werkt u de EFI-firmware van uw notebook bij. Het netsnoer van de computer moet zijn aangesloten op de computer en een werkend stopcontact. Nadat uw MacBook Pro opnieuw is opgestart, verschijnt er een grijs scherm met een statusbalk die de voortgang van het bijwerken aangeeft. Het installeren van de update duurt enkele minuten. Laat uw MacBook Pro met rust en zet deze niet uit tijdens het bijwerken.

File Size: 4,17 MB

System Requirements Supported Languages