Download icon

Asystent funkcji odzyskiwania systemu OS X

Wbudowana w system OS X funkcja odtwarzania systemu OS X umożliwia naprawianie dysków oraz ponowne instalowanie systemu OS X bez konieczności korzystania z fizycznych płyt instalacyjnych.

Asystent funkcji odzyskiwania systemu OS X umożliwia utworzenie napędu zewnętrznego funkcji odzyskiwania systemu OS X, który oferuje wszystkie wbudowane opcje tej funkcji: ponowne instalowanie systemu OS X, naprawianie dysku przy użyciu Narzędzia dyskowego, odtwarzanie z kopii zapasowej programu Time Machine oraz przeglądanie Internetu przy użyciu przeglądarki Safari.

Uwaga: w celu utworzenia napędu funkcji odzyskiwania systemu OS X za pomocą Asystenta funkcji odzyskiwania systemu OS X Mac musi zawierać partycję Recovery HD.

Aby utworzyć zewnętrzny napęd funkcji odzyskiwania systemu OS X, pobierz aplikację Asystenta funkcji odzyskiwania systemu OS X. Włóż napęd zewnętrzny, uruchom Asystenta funkcji odzyskiwania systemu OS X, wybierz napęd, na którym chcesz przeprowadzić instalację, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Kiedy Asystent funkcji odzyskiwania systemu OS X zakończy działanie, nowa partycja nie będzie widoczna w programie Finder ani w Narzędziu dyskowym. Aby skorzystać z funkcji odzyskiwania systemu OS X, uruchom komputer ponownie, przytrzymując wciśnięty klawisz Opcja. Wybierz partycję Recovery HD w Menedżerze uruchamiania. 

Szczegółowe informacje o tym uaktualnieniu zawiera artykuł OS X: informacje o Asystencie funkcji odzyskiwania systemu OS X

 

File Size: 1,07 MB

System Requirements Supported Languages