Download icon

Säkerhetsuppdatering 2011-003 (Snow Leopard)

Säkerhetsuppdatering 2011-003 rekommenderas för alla användare och förbättrar säkerheten i Mac OS X.

Information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen finns på följande webbplats: http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=sv_SE.

File Size: 2,36 MB

System Requirements Supported Languages