Download icon

Meerdere gebruikers 1.4.1

This article has been archived and is no longer updated by Apple.

Dit LeesMij-bestand bevat informatie over Meerdere gebruikers 1.4, waarmee meerdere gebruikers in Mac OS 9 kunnen worden beheerd.

Als u Mac OS 9 hebt geïnstalleerd, beschikt u reeds over de programmatuur voor Meerdere gebruikers. U dient deze programmatuur echter bij te werken naar versie 1.4. Deze versie bevat namelijk een aantal wijzigingen en bovendien zijn problemen uit eerdere versies in deze versie opgelost.

Doordat de wijze waarop de paneelweergave wordt opgeslagen is gewijzigd, dient u na het bijwerken naar versie 1.4 de weergavevoorkeuren opnieuw in te stellen voor alle gebruikers die de weergave hebben gewijzigd in de Panelen-omgeving.

Nieuw in Meerdere gebruikers 1.4

Een probleem met het bewaren en opnieuw instellen van bureaubladthema's is opgelost.

Verschillende bestanden en mappen in de Systeemmap zijn nu beveiligd voor gebruikers die zijn ingelogd als normale gebruiker. Hierdoor kunnen normale gebruikers niet meer inloggen als eigenaar door het bestand 'Gegevens gebruikers & groepen' te verwijderen.

Wanneer er vanwege inactiviteit wordt uitgelogd en het scherm wordt beveiligd, wordt de regelbalkmodule niet weergegeven en wordt het scherm zwart, zodat de gegevens van een gebruiker niet zichtbaar zijn. Zodra het uitloggen wordt ingezet, wordt de inhoud van het scherm opnieuw weergegeven zodat de gebruiker de informatie kan bekijken en, indien nodig, kan opslaan. De toetscombinatie voor het tonen en verbergen van de regelbalk is niet actief wanneer het uitlogvenster wordt weergegeven.

BELANGRIJK Bepaalde schermbeveiligingsprogramma's werken mogelijk niet correct wanneer het wachtwoordvenster wordt weergegeven.

Programma's kunnen nu direct de mappen 'Opstartbestanden' en 'Onderdelen voor uitschakeling' wijzigen in de Beperkte Finder- en Panelen-omgevingen. Hierdoor wordt een probleem verholpen dat ertoe leidde dat 'Plaknotities' niet kon worden ingesteld als programma dat automatisch wordt gestart bij het opnieuw inloggen van een gebruiker.

Schrijftoegang is toegestaan voor dvd-ram- en cd-rw-spelers.

Gebruikers in de Panelen-omgeving kunnen voorwerpen openen die met Sherlock zijn gevonden.

Als u gebruikmaakt van SoftDVD worden dvd's niet meer automatisch afgespeeld bij het opstarten van de computer.

De mappen 'Documenten' en 'Desktop' van de eigenaar zijn uit het oogpunt van beveiliging onzichtbaar gemaakt.

Voor bepaalde typen aanroepen van het bestandssysteem die gebruikmaken van standaarddirectory's zijn de beveiligingsroutines verbeterd. Hierdoor zijn kleine beveiligingsproblemen opgelost die zich mogelijk hebben voorgedaan, afhankelijk van de gebruikte programma's.

Gebruikerswachtwoorden kunnen niet meer worden gewijzigd om het wachtwoord van de eigenaar te wijzigen direct nadat de gebruiker is uitgelogd.

Bij het uitvoeren van een grote kopieerbewerking op het bureaublad blijft de beperkte Finder niet meer hangen. Dit probleem, dat is verholpen in versie 1.3.1 van Meerdere gebruikers, was mogelijk niet juist gedocumenteerd.

Disc Burner

Als u wilt voorkomen dat een gebruiker in de Panelen-omgeving of een gebruiker met beperkte toegang Disc Burner kan starten, dient u de toegang tot verwijderbare media voor de desbetreffende gebruiker uit te schakelen. Als de computer tijdens dit proces blijft hangen, wordt het werkschijfkopiebestand, dat is opgeslagen in de voorkeurenmap van de gebruiker, niet automatisch van de server verwijderd aangezien dit bestand mogelijk belangrijke informatie bevat die de gebruiker wil herstellen. De gebruiker of de eigenaar kan dit bestand naderhand handmatig verwijderen.

File Size: 1,7 MB

System Requirements Supported Languages