Download icon

Säkerhetsuppdatering 2010-005 - För stationära datorer (Leopard)

Säkerhetsuppdatering 2010-005 rekommenderas för alla användare och förbättrar säkerheten i Mac OS X. Tidigare säkerhetsuppdateringar ingår i den här säkerhetsuppdateringen.

Information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen finns på följande webbplats: http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=sv_SE.

File Size: 211,88 MB

System Requirements Supported Languages